Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Środowiska

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
89 16.01.2018 r.
 1. Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej na temat przebiegu sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 23) w Bonn w 2017 r.
 2. Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej na temat priorytetów kolejnej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24), planowanej w Katowicach w 2018 r.

retransmisja posiedzenia

88 16.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 88), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 146)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (druk senacki nr 701, druki sejmowe nr 2120 i 2163).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk senacki nr 701 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

87 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 –Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok2018w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

 

retransmisja posiedzenia


 

86 18.12.2017 r.
 1. Stan lasów po katastrofach spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem strat w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.
 2. Informacja Ministra Środowiska na temat planów i działań podejmowanych w celu likwidacji poniesionych strat -posiedzenie przeniesione z 20 grudnia 2017 r.
  Materiały:
  Minister Środowiska

retransmisja posiedzenia

85 18.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 692, druki sejmowe nr 2066 i 2094).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

84 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 84), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 105), Komisji Ustawodawczej (nr 205)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (cd.) (druk senacki nr 263), proces legislacyjny druku 263

retransmisja posiedzenia

83 12.12.2017 r.
 1. Informacja Ministra Środowiska na temat programów i sposobów finansowania edukacji ekologicznej.
  Materiały:
  Ministerstwo Środowiska

retransmisja posiedzenia

 

82 6.12.2017 r.
 1. Stanowisko komisji w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z osadów ściekowych w kontekście rekomendacji Komisji Helsińskiej.
  Stanowisko Komisji Środowiska

 2. Podział prac nad ustawą budżetową na rok 2018.

retransmisja posiedzenia, pliki dźwiękowe

81 04.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 124), Komisji Środowiska (nr 81)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (druk senacki nr 671, druki sejmowe nr 2014, 2025 i 2025-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polska Izba Gospodarki Odpadami
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska

  Polska Izba Przemysłu Chemicznego

retansmisja posiedzenia

80 4.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 72), Komisji Środowiska (nr 80)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk senacki nr 673, druki sejmowe nr 1977 i 2019).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito