Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Środowiska

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
79 14.11.2017 r.
 1. Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z osadów ściekowych w kontekście zaleceń i rekomendacji Komisji Helsińskiej (rek. 38/1).

retransmisja posiedzenia

78 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 78), Komisji Infrastruktury (nr 110), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 116)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 640, druki sejmowe nr 1905, 1960 i 1960-A).

retransmisja posiedzenia

77 18.10.2017
 1. Informacja Ministra Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej.

retransmisja posiedzenia

76 27.09.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 110), Komisji Środowiska (nr 76)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

75 21.09.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 108)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 594, druki sejmowe nr 1730, 1809 i 1809-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polska Izba Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin,
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami,
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska, Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań Elektro-Odzysk

retransmisja posiedzenia
 

74 21.09.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 595, druki sejmowe nr 1765 i 1811). 
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

73 20.09.2017
 1. Informacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat realizacji Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej.
 2. Zmiany w liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony gatunków zagrożonych. 
  Materialy:
  Generalmy Dyrektor Ochrony Środowiska
  Materiał OE-262
  retransmisja posiedzenia

 

72 25.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 90), Komisji Środowiska (nr 72)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 568, druki sejmowe nr 1733, 1747 i 1747-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  CEZ Polska Sp. z o.o.
  CEZ Polska Sp .z.o.o.1
  Polska Izba Gospodarcza PIGEOR
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  1.
  Związek Banków Polskic

retransmisja posiedzenia

71 19.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 70), Komisji Środowiska (nr 71), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 104)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo wodne.

retransmisja posiedzenia

70 19.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 70), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 103), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 69)
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 565, druki sejmowe nr 1529, 1679 i 1679-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito