Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
129 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 193), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 129), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696, druki sejmowe nr 2001, 2113 i 2113-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  OT-605
  Materiały:
  Zarząd Województwa MazowieckiegoZarząd Województwa Mazowieckiego 1, Państwowa Komisja Wyborcza,
  Związek Gmin Wiejskich RPMarszałek Województwa Kujawski-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego
  Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
  Sejmik  Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu w Radomiu, Gminny Związek OSP RP Zamość, Wójt Gminy Zamość,

  Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Miast Polskich, Ruch Kontroli Wyborów, Polski Związek Niewidomych


   
128 18.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 694, druki sejmowe nr 2115, 2128 i 2128-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
127 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 127), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 191)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk senacki nr 680, druki sejmowe nr 1916, 2072 i 2072-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
126 12.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 580).
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.” (druk senacki nr 621).

retransmisja posiedzenia

125 6.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 188), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 125)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

124 4.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 124), Komisji Środowiska (nr 81)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (druk senacki nr 671, druki sejmowe nr 2014, 2025 i 2025-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polska Izba Gospodarki Odpadami
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska

  Polska Izba Przemysłu Chemicznego

retansmisja posiedzenia

123 4.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk senacki nr 672, druki sejmowe nr 1988, 1988-A, 2024 i 2024-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

retransmisja posiedzenia

122 29.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku” (druk senacki nr 541).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 654, druki sejmowe nr 1835, 1984 i 1984-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

121 14.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 41), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 650, druki sejmowe nr 1919, 1924 i 1924-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

120 09.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 55), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 120)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito