Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

przejdź do
12345
Nr Data Porządek obrad
44 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 29 – Obrona narodowa; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 – Obrona narodowa, a także plany finansowe: Agencji Mienia Wojskowego; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

 

retransmisja posiedzenia


 

43 12.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 43), Komisji Infrastruktury (nr 114)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 678, druki sejmowe nr 2038 i 2079).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

42 12.12.2017
 1. Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat współpracy resortu z partnerami społecznymi i organizacjami proobronnymi w zakresie kształtowania postaw patriotycznych.

retransmisja posiedzenia

41 14.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 41), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 650, druki sejmowe nr 1919, 1924 i 1924-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

40 08.11.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk senacki nr 636, druki sejmowe nr 1889 i 1942).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

39 20.09.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 1688, 1757 i 1757-A).
  Opinia Biura Legislacyjnehgo Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

38 20.09.2017
 1. Informacja na temat jubileuszowego XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

retransmisja posiedzenia

37 25.07.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej o realizacji budżetu MON w roku 2016.
 2. Informacja Najwyższej Izby Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 29 – obrona narodowa oraz wykonania planów finansowych funduszu modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego.

retransmisja posiedzenia

36 11.07.2017 r.
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej  podsumowująca  „Strategiczny Przegląd Obronny 2016” - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

35 27.06.2017
 1. Budowa i funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz jej zaangażowanie w proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
12345
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito