Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

przejdź do
12345
Nr Data Porządek obrad
41 14.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 41), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 650, druki sejmowe nr 1919, 1924 i 1924-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

40 8.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk senacki nr 636, druki sejmowe nr 1889 i 1942).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

39 20.09.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 1688, 1757 i 1757-A).
  Opinia Biura Legislacyjnehgo Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

38 20.09.2017
 1. Informacja na temat jubileuszowego XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

retransmisja posiedzenia

37 25.07.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej o realizacji budżetu MON w roku 2016.
 2. Informacja Najwyższej Izby Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 29 – obrona narodowa oraz wykonania planów finansowych funduszu modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego.

retransmisja posiedzenia

36 11.07.2017 r.
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej  podsumowująca  „Strategiczny Przegląd Obronny 2016” - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

35 27.06.2017
 1. Budowa i funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz jej zaangażowanie w proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

retransmisja posiedzenia

34 20.06.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat obecnego stanu zaawansowania budowy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 retransmisja posiedzenia

33 30.05.2017 r.
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat doświadczeń płynących z dotychczasowego funkcjonowania nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i przewidywanych kierunków zmian.
  posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
32 25.04.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju systemu samolotów wielozadaniowych F-16.
  retransmisja posiedzenia
przejdź do
12345
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito