Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

przejdź do
1234
Nr Data Porządek obrad
39 20.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 1688, 1757 i 1757-A).
  Opinia Biura Legislacyjnehgo Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia

38 20.09.2017 r.
 1. Informacja na temat jubileuszowego XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

           retransmisja posiedzenia

37 25.07.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej o realizacji budżetu MON w roku 2016.
 2. Informacja Najwyższej Izby Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 29 – obrona narodowa oraz wykonania planów finansowych funduszu modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego.

retransmisja posiedzenia

36 11.07.2017 r.
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej  podsumowująca  „Strategiczny Przegląd Obronny 2016” - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

35 27.06.2017
 1. Budowa i funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz jej zaangażowanie w proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

retransmisja posiedzenia

34 20.06.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat obecnego stanu zaawansowania budowy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 retransmisja posiedzenia

33 30.05.2017 r.
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat doświadczeń płynących z dotychczasowego funkcjonowania nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i przewidywanych kierunków zmian.
  posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
32 25.04.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju systemu samolotów wielozadaniowych F-16.
  retransmisja posiedzenia
31 19.05.2017
 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska.

retransmisja posiedzenia

30 14.03.2017
 1. Plan pracy komisji na rok 2017.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
1234
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito