Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
116 18.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 695, druk sejmowy nr 2131).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 691, druki sejmowe nr 2056, 2099 i 2099-A).
  Materiały:
  Nestle Polska S.A.
  Nestle Polska S.A.1
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2068, 2100 i 2100-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa  SKOK
  Kasa Krajowa SKOK 1
115 14.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 689, druki sejmowe nr 1963, 2093 i 2093-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polski Związek Plantatorów Tytoniu, załącznik
  Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

  Krajowa Izba Gospodarcza
   retransmisja posiedzenia

114 12.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk senacki nr 667, druki sejmowe nr 1880, 2022 i 2022-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa  SKOK

 

 

113 7.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk senacki nr 676, druk sejmowy nr 2045).

retransmisja posiedzenia

112 6.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

retransmisja posiedzenia

111 6.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatudo ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

retransmisja posiedzenia

110 30.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk senacki nr 670, druki sejmowe nr 1945 i 2044).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

  NSZZ „Solidarność” Prezydium Komisji Krajowej

  NSZZ "Solidarność" Przewodniczący Komisji Krajowej

 2. Rozpatrzenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk senacki nr 652, druki sejmowe nr 1781 i 1985).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polska Izba Ubezpieczeń

  Minister Spraw Zagranicznych

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 665, druki sejmowe nr 1965 i 2006).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy − Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 666, druki sejmowe nr 1964 i 2007).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Uwaga obywatelska
 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 653, druki sejmowe nr 1864, 1962 i 1962-A)
  Materiały:
  Lewiatan
 6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 664, druki sejmowe nr 1930 i 2005).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Francusko-Polska Izba Gospodarcza

retransmisja posiedzenia

109 15.11.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

retransmisja posiedzenia

108 15.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 96), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 57), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 108)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

retransmisja posiedzenia

107 14.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 95), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 56), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk senacki nr 646, druki sejmowe nr 1934, 1981 i 1981-A).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito