Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
50 05.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 54), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 50)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

retransmisja posiedzenia

49 04.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 82), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 49)
 1. Rozpatrzenie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk senacki nr 282, druki sejmowe nr 630 i 853).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Urząd Regulacji Energetyki

retransmisja posiedzenia

48 04.10.2016
 1. Możliwości produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce.
  Materiały:
  Pismo przewodnie ministra energii
  Możliwości produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce
  Plan rozwoju elektromobilności w Polsce
  Prognoza oddziaływania na środowisko krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
  Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
  Pismo przewodnie Ministerstwa Rozwoju
  Możliwości rozwoju produkcji autobusów elektrycznych w Polsce

Prezentacje

retransmisja posiedzenia

47 21.09.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 274, druki sejmowe nr 722, 753 i 753-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

46 21.09.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 46), Komisji Infrastruktury (nr 50)
 1. Rozpatrzenie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk senacki nr 269, druki sejmowe nr 612 i 752).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Rada Dialogu Społecznego

retransmisja posiedzenia

45 02.08.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 45), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 44)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk senacki nr 257, druki sejmowe nr 629 i 743).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

44 21.07.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

43 21.07.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 246, druki sejmowe nr 653, 694 i 694-A).

retransmisja posiedzenia cz. I

retransmisja posiedzenia cz. II

42 20.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 43), Komisji Infrastruktury (nr 42), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 42), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 38)
 1. Rozpatrzenie „Raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym” (druk senacki nr 217).

retransmisja posiedzenia

41 19.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 41), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 41)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk senacki nr 232, druki sejmowe nr 659, 674 i 674-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito