Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
66 25.01.2017
 1. Informacja Ministerstwa Rozwoju o instrumentach wsparcia eksportu i inwestycji oraz strategii promocji gospodarczej Polski.
  Materiały:
  Ministerstwo Rozwoju

 retransmisja posiedzenia

65 10.01.2017
 1. Informacja na temat funkcjonowania rynku paliw płynnych w Polsce w drugiej połowie 2016 roku.

retransmisja posiedzenia

64 04.01.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 20 − Gospodarka; 40 − Turystyka; 47 − Energia; 48 − Gospodarka złożami kopalin; 50 − Urząd Regulacji Energetyki; 53 − Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 60 − Wyższy Urząd Górniczy; 64 − Główny Urząd Miar; 65 − Polski Komitet Normalizacyjny 74 − Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 83 – Rezerwy celowe; a także planów finansowych: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Polskiego Centrum Akredytacji; Urzędu Dozoru Technicznego; Funduszu Kredytu Technologicznego; Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Interwencyjnych; Funduszu Reprywatyzacji; Funduszu Rekompensacyjnego; Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców; Funduszu Skarbu Państwa oraz Polskiej Agencji Kosmicznej (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 881, 1094 i 1094-A):
    Materiał pomocniczy

 retransmisja posiedzenia część 1.

 retransmisja posiedzenia część 2.

63 16.12.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

62 15.12.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 378, druki sejmowe nr 1053, 1103 i 1103-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 379, druki sejmowe nr 1054, 1104 i 1104-A).
 3. Rozpatrzenie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 377, druki sejmowe nr 1055, 1114 i 1114-A ).
  retransmisja posiedzenia
61 14.12.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 39), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61)
 1. Informacja Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju i Finansów na temat perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce.

retransmisja posiedzenia

60 12.12.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk senacki nr 361, druki sejmowe nr 994, 1064 i 1064-A).
  Materiały:
  Uwaga obywatelska
  Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP  
  Konfederacja Lewiatan
  Polski Związek Firm Deweloperskich
  Stowarzyszenie Architektów  Katolickich ARKA
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka (materiał wpłynął 13.12.2016 r.)
  retransmisja posiedzenia
59 02.12.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 46), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  retransmisja posiedzenia

58 01.12.2016
02.12.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 45), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 348 ,druki sejmowe nr 790, 983 i 983-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

 

57 30.11.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 346 , druki sejmowe nr 999 i 1011).
  Materiały:
  KOALICJA na rzecz BIOPALW
  Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju

retransmisja posiedzenia

 

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito