Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
76 23.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 81), Komisji Ustawodawczej (nr 151), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 76)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  Konfederacja Lewiatan

retransmisja posiedzenia

75 23.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 75), Komisji Ustawodawczej (nr 150), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 79)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 439, druki sejmowe nr 1183 i 1304).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

74 14.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 55), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 74)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1364 i 1368). 
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

73 14.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 73), Komisji Środowiska (nr 51)
 1. Perspektywy branży ciepłowniczej w kontekście realizacji standardów emisji. Rynek ciepła systemowego – szanse i zagrożenia.
 2. Informacja Ministra Energii o planowanym systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po 2018 r.
 3. Prawne uwarunkowania działania klastrów energii.
  Materiały:
  Minister Energii

  Prezentacja 1

  Prezentacja 2

  Prezentacja 3

retransmisja posiedzenia

72 03.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 72), Komisji Infrastruktury (nr 74), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 77)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

retransmisja posiedzenia

71 03.03.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk senacki nr 434, druki sejmowe nr 1257 i 1261).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

70 20.02.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 70), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 74), Komisji Infrastruktury (nr 73)
 1. Rozpatrzenie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421, druki sejmowe nr 1244, 1269 i 1269-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Prezes ROWE POLSKA Sp. z o.o. 
  Forum Przewoźników Drogowych
  Polska Izba Paliw Płynnych

  Konfederacja Lewiatan
  Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
  retransmisja posiedzenia

69 15.02.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk senacki nr 404-poprawiony, druki sejmowe nr 1138 i 1208).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

68 15.02.2017
 1. Informacja na temat potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce.
  Materiały:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  Minister Cyfryzacji
  Ministerstwo Rozwoju 1
  Ministerstwo Rozwoju 2 
  Campus
  Google
  Koleo
  Quotiss
  Startup Poland
  Jadę.Zabiorę
  PapuKurier

retransmisja posiedzenia

67 31.01.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk senacki nr 405, druki sejmowe nr 807, 1152 i 1152-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito