Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
86 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 65), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 86)
 1. Informacja Ministerstwa Energii na temat funkcjonowania ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  Materiały:
  Minister Energii
  P
  rezentacja Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
  Prezentacja Instytutu Inżynierii Biosystemów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 retransmisja posiedzenia

85 30.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 85), Komisji Środowiska (nr 63)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1480, 1493 i 1493-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

84 11.05.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 488, druki sejmowe nr 1230 i 1421).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk senacki nr 491, druki sejmowe nr 1370 i 1489).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Banków Polskich

retransmisja posiedzenia

83 26.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 59), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 83)
 1. Informacja PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na temat bieżącej sytuacji sektora elektroenergetycznego.
 2. Czynniki zewnętrzne, w tym unijna polityka klimatyczna, wpływające na przyszły kształt polskiej energetyki.
   retransmisja posiedzenia
82 25.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 82), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 99)
 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii (wersja przekształcona) COM(2016) 861 (druk senacki nr 481).

 2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016) 864 (druk senacki nr 482).
   retransmisja posiedzenia

81 20.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 43), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 81)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

retransmisja posiedzenia

80 19.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 40), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 80)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk senacki nr 454, druki sejmowe nr 1195 i 1360).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

79 19.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 79), Komisji Zdrowia (nr 42)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 472, druki sejmowe nr 1126, 1222, 1413 i 1413-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:

  Super-Pharm Poland Sp. z o.o.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Związek Pracodawców Aptecznych
  Manifest Aptekarzy Polskich
  Ambasador Izraela

  Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
  Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET
  Naczelna Izba Aptekarska
  Federacja Pacjentów Polskich
  Krajowa Rada Izb Rolnych
  Naczelna Izba Aptekarska
  Materiały - Naczelna Izba Aptekarska
  Uwaga obywatelska

retransmisja posiedzenia

78 30.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 83), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 78), Komisji Ustawodawczej (nr 157)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

77 30.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 77), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 84), Komisji Ustawodawczej (nr 156)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito