Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
52 15.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

            retransmisja posiedzenia

51 13.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 51), Komisji Ustawodawczej (nr 204)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 674).

retransmisja posiedzenia

50 5.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk senacki nr 669, druki sejmowe nr 2008, 2021 i 2021-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

retransmisja posiedzenia

49 14.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego pana Zenona Procyka, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Bogdana Jankowskiego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senator Lidii Staroń do odpowiedzialności karnej z oskarżenia prywatnego.
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

48 09.11.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego Policji, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 23 sierpnia 2017 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Jana Rulewskiego do odpowiedzialności za wykroczenia.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

47 18.10.2017
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu RP za rok 2016.

 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

46 26.07.2017
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018.

retransmisja posiedzenia

           

45 31.05.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (cd.).

retransmisja posiedzenia

44 16.05.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Jana Rulewskiego na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

retransmisja posiedzenia

43 27.04.2017
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito