SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
200 19.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

             retransmisja posiedzenia

199 5.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

          retransmisja posiedzenia

198 5.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

           retransmisja posiedzenia

197 4.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 751, druki sejmowe nr 2667, 2668 i 2835).

           retransmisja posiedzenia

196 4.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk senacki nr 748, druki sejmowe nr 1127, 1127-A i 2797).

            retransmisja posiedzenia

195 4.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki nr 749, druki sejmowe nr 2751 i 2796).

           retransmisja posiedzenia

194 28.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki nr 729, druki sejmowe nr 2620, 2758 i 2758-A).
  Materiały:
  Fundacja PANOPTYKON
  Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
  ORDO IURIS Instytut na Rzecz Kultury Prawnej
  Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

           retransmisja posiedzenia

193 28.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 732, druki sejmowe nr 2377, 2404, 2764 i 2764-A).
  Materiały do posiedzenia:
  Gmina Kórnik
  Prezydent  Miasta  Inowrocławia
  Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomościami
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
  Związek Miast Polskich
  Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami

  Związek Gmin Wiejskich RP

  Stowarzyszenie Mieszkańców Grunt to Warszawa

  Bumistrz Miasta Lubartów
  Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bór"
  Gmina Maszewo
  Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
  Prezydent Miasta Stalowa Wola
  Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
  Unia Metropolii Polskich
  Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości - uzupełnienie
  Wspólnota Mieszkaniowa Karmelicka 17
  Pracodawcy RP
  Konfederacja Lewiatan
  Urząd Gminy w Bytnicy
  Związek Międzygminny "Eko Siódemka"

            retransmisja posiedzenia
 

192 21.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.” (druk senacki nr 649).
  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

          retransmisja posiedzenia

191 15.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku” (druk senacki nr 680).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 720, druki sejmowe nr 2509, 2724 i 2724-A).

         retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito