SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
242 28.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 901, druki sejmowe nr 3084, 3348 i 3348-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 900, druki sejmowe nr 3027, 3332 i 3332-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

241 28.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 906, druki sejmowe nr 2656, 3375 i 3375-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały do posiedzenia - (nadesłane po posiedzeniu Komisji)
  Polska Federacja Związkowa  Pracowników Socjalnych i Opieki Społecznej

             retransmisja posiedzenia

240 21.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

            ścieżka dzwiękowa posiedzenia

239 20.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk senacki nr 904, druki sejmowe nr 3257, 3350 i 3350-A).

           retransmisja posiedzenia

238 20.05.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 855).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Sąd Najwyższy
  Naczelny Sąd Administracyjny
  Prezydent Miasta Inowrocławia
  Unia Metropolii Polskich
  Państwowa Komisja Wyborcza
  Związek Powiatów Polskich
  Prezydent Miasta Piły
  Ministerstwo Finansów
  Zarząd Powiatu w Pile
  Minister Administracji i Cyfryzacji

           retransmisja posiedzenia

237 19.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 913, druki sejmowe nr 3374, 3377 i 3377-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego

 retransmisja posiedzenia

236 14.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 899).
  Kamerka internetowa retransmisja posiedzenia
235 6.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw.

          retransmisja posiedzenia

234 5.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 886, druki sejmowe nr 3250 i 3314).
  Opinia  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk senacki nr 887, druki sejmowe nr 3232, 3319 i 3319-A).
  Opinia  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

233 5.05.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 842).

  Opinie, stanowiska, materiały:
  Geo-System
  Polskie Towarzystwo Geodezyjne
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
  Naczelny Sąd  Administracyjny
  Minister Sprawiedliwości
  Główny Geodeta Kraju
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Sąd Najwyższy
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Geodezyjna Izba Gospodarcza

  Konsultacje społeczne

 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.) (druk senacki nr 740).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Finansów
  Minister Infrastruktury
  Sąd Najwyższy
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Związek Powiatów Polskich
  Minister Spraw Wewnętrznych
  Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa (stanowisko wpłynęło po posiedzeniu komisji)

           retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito