SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
225 5.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

224 5.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

            retransmisja posiedzenia

223 3.03.2015 r.
 1. Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej.
  Materiały do posiedzenia;
  Program
  Prezentacja 1
  Prezentacja 2
  Prezentacja 3
  Prezentacja 4

 retransmisja posiedzenia

222 24.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 827, druki sejmowe nr 2953, 3085 i 3085-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 824, druki sejmowe nr 2586, 2182, 2169, 2169-A, 2864 i 2864-A). 
 3. Rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk senacki nr , druki sejmowe nr 3138 i 3170).

          retransmisja posiedzenia

221 24.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk senacki nr 829, druki sejmowe nr 2676, 3016 i 3016-A). 

           retransmisja posiedzenia

220 24.02.2015 r.
 1. „Bilans Kadencji 2010-2014” - prezentacja wyników badania mającego na celu przedstawienie postrzegania przez lokalnych liderów działań samorządów w ostatnich czterech latach.
  Wyniki badań

           retransmisja posiedzenia

219 6.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu doustawy o rzeczach znalezionych.

           retransmisja posiedzenia

218 6.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

217 6.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

216 4.02.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (cd.) (druk senacki nr 772)
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem warszawski "Dekretowiec"
  Projekt reprywatyzacji dotyczący m. st. Warszawy skierowany do prezesa Rady Ministrów przez Zrzeszenie "Dekretowiec"
  Materiały do posiedzenia - Zrzeszenie "Dekretowiec"
  Naczelny Sąd Administracyjny
  Krajowa Rada Notarialna
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Minister Finansów
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
  Minister Skarbu Państwa
  Minister Finansów uzupełnia swoją odp. o stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  Minister Sprawiedliwości
  List otwarty Komisji Warszawskiej Polskiego Związku Działowców

              ścieżka dźwiękowa posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito