SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
232 22.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawierającego ocenę funkcjonowania ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w okresie od dnia 5 czerwca 2013 r. do dnia 5 czerwca 2014 r.  (druk senacki nr 831).

            retransmisja posiedzenia

231 22.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 2963 i 3239).

          retransmisja posiedzenia

230 22.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 875, druki sejmowe nr 3187 i 3267).

          retransmisja posiedzenia

229 16.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

            retransmisja posiedzenia

228 15.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

            retransmisja posiedzenia

 

227 8.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 858, druki sejmowe nr 2137, 2342, 3119 i 3119-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

226 14.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk senacki nr 857, druki sejmowe nr 1525, 3207 i 3207-A) - kontynuacja posiedzenia z 8 kwietnia 2015 r.
  Opinia  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  Materiały do posiedzenia:
  Prezydent m.st. Warszawy
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 
  Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim
  Cityboard Media Sp. z o.o.
  Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie
  Prezydent m.st. Warszawy
  Kancelaria Radcy  Prawnego Grzegorza Fedorczuka
  Prezydent  Miasta Gliwice (15.04.15)
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie

                    retransmisja posiedzenia

226 8.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk senacki nr 857, druki sejmowe nr 1525, 3207 i 3207-A). 
  Opinia Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
   Materiały do posiedzenia:
  Prezydent m.st. Warszawy
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 
  Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim
  Cityboard Media Sp. z o.o.
  Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie

             retransmisja posiedzenia

225 5.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

224 5.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

            retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito