SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
227 8.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 858, druki sejmowe nr 2137, 2342, 3119 i 3119-A).
226 8.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk senacki nr 857, druki sejmowe nr 1525, 3207 i 3207-A). 
  Opinie, stanowiska, materiały:
  uwagi obywatelskie
  uwagi obywatelskie
225 5.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

224 5.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

            retransmisja posiedzenia

223 3.03.2015 r.
 1. Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej.
  Materiały do posiedzenia;
  Program
  Prezentacja 1
  Prezentacja 2
  Prezentacja 3
  Prezentacja 4

 retransmisja posiedzenia

222 24.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 827, druki sejmowe nr 2953, 3085 i 3085-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 824, druki sejmowe nr 2586, 2182, 2169, 2169-A, 2864 i 2864-A). 
 3. Rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk senacki nr , druki sejmowe nr 3138 i 3170).

          retransmisja posiedzenia

221 24.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk senacki nr 829, druki sejmowe nr 2676, 3016 i 3016-A). 

           retransmisja posiedzenia

220 24.02.2015 r.
 1. „Bilans Kadencji 2010-2014” - prezentacja wyników badania mającego na celu przedstawienie postrzegania przez lokalnych liderów działań samorządów w ostatnich czterech latach.
  Wyniki badań

           retransmisja posiedzenia

219 6.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu doustawy o rzeczach znalezionych.

           retransmisja posiedzenia

218 6.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito