SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
204 18.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

 retransmisja posiedzenia

203 18.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki nr 797, druki sejmowe nr 2998 i 2999).

 retransmisja posiedzenia

202 16.12.2014 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 740).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Finansów
  Ministerstwo Infrastruktury
  Sąd Najwyższy
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Związek Powiatów Polskich
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 retransmisja posiedzenia

201 11.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk senacki nr 791, druki sejmowe nr 2923 i 2958).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk senacki nr 795, druki sejmowe nr 2960 i 2977).

  retransmisja posiedzenia

200 19.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

             retransmisja posiedzenia

199 5.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

          retransmisja posiedzenia

198 5.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

           retransmisja posiedzenia

197 4.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 751, druki sejmowe nr 2667, 2668 i 2835).

           retransmisja posiedzenia

196 4.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk senacki nr 748, druki sejmowe nr 1127, 1127-A i 2797).

            retransmisja posiedzenia

195 4.11.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki nr 749, druki sejmowe nr 2751 i 2796).

           retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito