SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
294 4.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.
    retransmisja posiedzenia
293 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054). 
  Materiały:
  Polska Unia Właścicieli Nieruchomości
  Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica  
  Poseł Stanisław Żelichowski

           retransmisja posiedzenia

292 26.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1038, druki sejmowe nr 3575, 3707 i 3707-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1041, druki sejmowe nr 3676, 3680 i 3680-A).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  retransmisja posiedzenia
291 26.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku” (druk senacki nr 1052).
  retransmisja posiedzenia
290 6.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1037, druki sejmowe nr 3700, 3730 i 3730-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

    retransmisja posiedzenia


 

289 6.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1035, druki sejmowe nr 3667 i 3741).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

    retransmisja posiedzenia


 

288 5.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

287 5.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o rewitalizacji.

            retransmisja posiedzenia

286 5.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

285 5.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

             retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito