SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
189 23.09.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego
  Materiały:
  Projekt
 2. Rozpatrzenie wskazanego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli problemu umożliwienia udostępnienia tajemnicy statystycznej na potrzeby NIK – w ściśle określonych i uzasadnionych warunkach – przy zapewnieniu pełnej gwarancji zachowania tej tajemnicy
  Materiały:
  Projekt
188 6.08.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

          retransmisja posiedzenia

187 24.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu doustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

          retransmisja posiedzenia

186 23.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk senacki nr 684, druki sejmowe nr 2450, 2497 i 2497-A).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Pracodawcy RP
  Konfederacja Lewiatan

          retransmisja posiedzenia

185 22.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 683, druki sejmowe nr 2244, 2522 i 2522-A).

           retransmisja posiedzenia

184 16.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 672, druki sejmowe nr 1381, 2192 i 2462).

          retransmisja posiedzenia

183 9.07.2014 r.
 1. Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych.
  Prezentacja 1
  Prezentacja 2
  Materiał

           retransmisja posiedzenia cz.1

           retransmisja posiedzenia cz.2
 

182 3.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

181 3.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (cd.).

          retransmisja posiedzenia

180 3.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

           retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito