Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
253 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (druk senacki nr 1047, druki sejmowe nr 3576, 3595 i 3770).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Komisja Nadzoru Finansowego (2015.08.24)
  Komisja Nadzoru Finansowego (2015.09.01)
  Izba Domów Maklerskich
  Związek Banków Polskich

  Kasa Krajowa SKOK
  Fundacja na rzecz Kredytów Hipotecznych (2015.08.28)
  Izba Domów Maklerskich (2015.08.31)
 2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk senacki nr 1048, druki sejmowe nr 3660, 3781 i 3781-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego (2015.08.07)
  Komisja Nadzoru Finansowego (2015.08.12)
  Związek Banków Polskich
  Związek Banków Polskich (2015.08.28)
  Narodowy Bank Polski
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Ministerstwo Finansów
  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  Komitet Stabilności Finansowej
  NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych
  Stowarzyszenie na rzecz obrony praw konsumenta i obywatela "Pro Futuris"

  Ruch Obywatelski Frankowcy PL
  General Electric Company 
  Commerzbank    
  Raiffeisen Bank
  Stowarzyszenie kredytobiorców Stop Bankowemu Bezprawiu
  Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela "Pro Futuris-Łódź"  
  Millennium
  Narodowy Bank Polski (2015.08.26) 
  European Legal Committee for Consumer Rights

  Kancelaria HARVEST Legal House Garlacz, Piskorek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.
  Bank BGŻ BNP PARIBAS
  Deutsche Bank
  Konfederacja Lewiatan
  Fundacja na rzecz Kredytów Hipotecznych (2015.08.28)
  Stop Bankowemu Bezprawiu  (2015.08.28)
  Uwagi obywatelskie

            retransmisja posiedzenia cz.1

            retransmisja podsiedzenia cz. 2            

                                                

252 6.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1037, druki sejmowe nr 3700, 3730 i 3730-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

 

251 6.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (druk senacki nr 1034, druki sejmowe nr 3658, 3740 i 3740-A).
  Materiały:
  Bank Gospodarstwa Krajowego

          retransmisja posiedzenia

       

250 5.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

249 5.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

248 4.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

           retransmisja posiedzenia

247 3.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1023, druki sejmowe nr 3522, 3687 i 3687-A).
  Materiały:
  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
  Polska Organizacja Gazu Płynnego
  Air Products Sp. z o.o.
  SGL Group Thr Carbon Company

          retransmisja posiedzenia

246 3.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1016, druki sejmowe nr 3586, 3612i 3612-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

245 3.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 1011, druki sejmowe nr 3581 i 3639).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

244 28.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 988, druki sejmowe nr 2605, 3018, 3601i 3601-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 980, druki sejmowe nr 3462 i 3600).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Banków Polskich
  Naczelna Rada Adwokacka
  Konfederacja Lewiatan
 3. Rozpatrzenie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 986, druki sejmowe nr 3430, 3608 i 3608-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Związek Banków Polskich
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
  Komisja Nadzoru Finansowego (wpłnęło 03.08.2015)
  Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszcz
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 999, druki sejmowe nr 3460, 3626 i 3626-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Przedsiębiorców i Prawcodawców I
  Związek Przedsiębiorców i Prawcodawców II
  Związek Firm Pożyczkowych
  Biuro Informacji Kredytowej
  Polska Organizacja Niepublicznych Instytucji Płatności
  Profi Credit Poland S.A.
  Konfederacja Lewiatan
  Konfederacja Przesiębiorstw Finansowych w Polsce
  Związek Banków Polskich
  Biuro Informacji Kredytowej (wpłynęło 31.07.2015)

         retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito