Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 30 maja 2017 r.

Komisja Zdrowia
godz. 11.30, sala 182

 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu chirurgii w Polsce. 

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
godz. 12.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 466). 

 

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 14.00, sala 176

 1. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej ze spotkań z Polakami podczas wizyty wicemarszałek Senatu Marii Koc na Białorusi z okazji zakończenia roku szkolnego w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.
 2. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark ze spotkań z Polakami podczas wizyt wicemarszałek Senatu Marii Koc w Grodnie i w Kamieńcu Podolskim.
 3. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark, senatora Ryszarda Bonisławskiego i senatora Andrzeja Pająka ze spotkania z polskimi harcerzami w Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz ze spotkań z Polakami z Łucka i z Maniewicz na Ukrainie.
 4. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w obradach jury Nagrody Polonicus 2017 oraz w uroczystej Europejskiej Gali Polonii w Akwizgranie.
 5. Sprawozdanie senatora Jerzego Fedorowicza z udziału w „Święcie Sportu im. Kazimierza Górskiego” we Lwowie.
 6. Sprawy różne.

 

 

Komisja Zdrowia
godz. 14.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 517, druki sejmowe nr 1319 i 1488).
   

Komisja Infrastruktury
godz. 16.00, sala 176

 1. Informacja na temat sytuacji w Poczcie Polskiej SA z uwzględnieniem spraw płacowo-pracowniczych.

 

Komisja Obrony Narodowej 
godz. 16.00, sala 179
posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat doświadczeń płynących z dotychczasowego funkcjonowania nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i przewidywanych kierunków zmian.

 

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 182
posiedzenie odwołane

 1. Wady i zalety funkcjonującego w Polsce systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 16.00, sala 101 (budynek Sejmu)

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu oraz w kraju dodatkowej akredytacji Republice Kirgiskiej Selimem Chazbijewiczem.
 2. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów oraz ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze Marcinem Czepelakiem.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 17.00, sala 13 (budynek G)

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolno-środowiskowych i ekologicznych.

 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska
godz. 17.30, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1480, 1493 i 1493-A).
   

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 18.00, sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 514, druki sejmowe nr 1481 i 1503).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk senacki nr 511, druki sejmowe nr 1404 i 1541).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito