Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 19 grudnia 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz.8.00, sala 179

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej Grzegorzem Kozłowskim.
 2. Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasador nadzwyczajnej i pełnomocnej Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii Iwoną Woicką-Żuławską.
   

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz.8.30, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 693, druki sejmowe nr 2114, 2116 i 2116-A).
   

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 9.00, sala 176
-  nastapiła zmiana godziny

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk senacki nr 683, druki sejmowe nr 2057 i 2078)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 9.00, sala 179
-  nastapiła zmiana godziny
Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych – COM(2017) 481.
 2. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – COM(2017) 637.
 3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego – COM(2017) 653.
 4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego – COM(2017) 660.
 5. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 677, COM(2017) 770.
 6. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 663, COM(2017) 664, COM(2017) 698, COM(2017) 709, COM(2017) 719, COM(2017) 722, COM(2017) 723, COM(2017) 724, COM(2017) 801.

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 176
- posiedzenie odwołane

 1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące nauczycieli szkół artystycznych.
   

Komisja Obrony Narodowej
godz. 16.00, sala 179
- posiedzenie odwołane.

 1. Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju w roku 2016.

   

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito