Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 17 października 2017 r.

Komisja Zdrowia
godz. 11.00, sala 176

 1. Informacja ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej w Polsce – potrzeby i możliwości.
   

Komisja Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 12.00, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Dostęp osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych. 

 

Komisja Zdrowia
godz. 12.30, sala 176

 1. Informacja ministra zdrowia na temat opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Komisja Infrastruktury, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 13.00, sala 102, (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” (druk senacki nr 508).


Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 13.00, sala 182

 1. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej z uroczystego przekazania wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych szkół polskich na Litwie.
 2. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w finale VI edycji konkursu recytatorskiego „Wierszowisko” w Londynie.
 3. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy, senatora Macieja Łuczaka, senator Anny Marii Anders i senatora Jana Marii Jackowskiego z udziału w „Dniach Polaków Kazachstanu” podczas wizyty wicemarszałek Senatu Marii Koc wraz z delegacją w Kazachstanie.
 4. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy i senatora Jana Marii Jackowskiego z udziału w uroczystości koronacji ikony Matki Boskiej Częstochowskiej oraz ze spotkań z młodzieżą podczas wizyty marszałka Senatu wraz z delegacją w Budapeszcie.
 5. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w naradzie organizacji polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego w Bierdiańsku na Ukrainie.
 6. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka oraz senatora Ryszarda Bonisławskiego z udziału w XIX Dniach Polskich w Suczawie oraz w dożynkach w Nowym Sołońcu w Rumunii.
 7. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka z udziału w uroczystości konsekracji kościoła Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie oraz z udziału w 70. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych „Gorolski Święto” w Jabłonkowie w Republice Czeskiej.
 8. Sprawy różne.

 

Komisja Infrastruktury
godz. 15.00, sala 102, (budynek Sejmu)

 1. Informacja na temat realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
   

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 15.00, sala 23, (budynek G)

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji) (odpowiedź ministerstwa infrastruktury i budownictwa) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykreślenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.) (P9-12/17) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (Dezyderat nr 31 Komisji do Spraw Petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. „polisolokat” (P9-26/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zniesienia wspólności majątkowej małżonków (P9-27/17) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu przyznania kart parkingowych osobom głuchym (P9-29/17) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956-1989 (P9-32/17) (materiał do petycji).

 

Komisja Infrastruktury
godz. 15.45, sala 102, (budynek Sejmu)

 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

 

Komisja Kultury i i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 179

 1. Informacja na temat oferty programowej TVP Polonia na okres jesień-zima 2017/2018 oraz badań oglądalności tej anteny.

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 16.00, sala 176

 1. Spotkanie z ambasador nadzwyczajną i pełnomocną Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Wielonarodowym Państwie Boliwii i Republice Ekwadoru Antoniną Magdaleną Śniadecką-Kotarską.

 

Komisja Infrastruktury
godz. 16.30, sala 102, (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr …, druki sejmowe nr 1833 i 1845).
   

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 16.30, sala 176

Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim – COM(2017) 461.
 2. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 279 i COM(2017) 545.
 3. Akty nieustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 250 i COM(2017) 283.
 4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 416, COM(2017) 425, COM(2017) 429, COM(2017) 431, COM(2017) 432, COM(2017) 433, COM(2017) 434, COM(2017) 435, COM(2017) 455, COM(2017) 457, COM(2017) 496, COM(2017) 544, JOIN(2017) 036, JOIN(2017) 037.
 5. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 469, COM(2017) 472, COM(2017) 493, COM(2017) 492.
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiejch
godz. 17.00, sala 217

 1. Prezentacja Rocznego Raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu UE za 2016 r.

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 17.00, sala 179

 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk senacki nr 603, druki sejmowe 1604, 1793, 1812 i 1812-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 17.00, sala 182

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 18.30, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk senacki nr 606, druki sejmowe nr 1776 i 1806).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk senacki nr 608, druki sejmowe nr 1782 i 1850).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito