Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Czwartek, 23 marca 2017 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 12.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 439, druki sejmowe nr 1183 i 1304).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 12.30, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. (druk senacki nr 441, druki sejmowe nr 1288 i 1303).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 14.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  Konfederacja Lewiatan
   

Komisja Ustawodawcza
godz. 16.00, sala  217

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (druk senacki nr 448).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej (druk senacki nr 449).
 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15) dotyczących ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (cd.).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito