Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wykaz petycji

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej utworzenia dla symboli narodowych księgi znaku (P9-03/16)


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. 

Dotyczy: ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.).

Przedmiotem petycji jest postulat dotyczący założenia księgi znaku dla symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor petycji oczekuje dodania do ustawy kolejnego załącznika zatytułowanego „Księga znaków symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej”.

9 lutego 2016 r. Marszałek Senatu skierował petycję do rozpatrzenia przez KPCPP.

10 lutego 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu komisji uczestniczył Przewodniczący Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Przeprowadzona została dyskusja, po której senatorowie uznali, że ewentualne dalsze decyzje w sprawie petycji wymagają zasięgnięcia opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

15 marca 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się z opinią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po przeprowadzeniu dyskusji w głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito