Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załączniki od nr 2 -5 do SIWZ w wersji edytowalnej
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - wersja edytowalna
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  • JEDZ - wersja edytowalna
  • Instrukcja wypełniania JEDZ-a
  • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 - wersja edytowalna
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - wersja edytowalna
  • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito