Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń w budynkach Kancelarii Senatu: „A” i „B”, przy ul. Wiejskiej 6/8, przy ul. Frascati 2 i przy ul. Smolnej 12, w Warszawie
 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w tym: 24 do druku czarno-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur senatorskich, 9 z możliwością druku czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz biur senatorskich
  • Załączniki do SIWZ: od nr 2 do nr 3 - wersje edytowalne
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
  • ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert (1)
  • ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert (2)
  • Poprawiony Formularz oferty - wersja edytowalna
  • Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ (1)
  • Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ (2)
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito