Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Informacja o udzieleniu zamówienia w prowadzonym, na podstawie art. 138o ustawy Pzp, postępowaniu na świadczenie usług cateringowych na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 4 - wersja edytowalna
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
  • Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Odpowiedż na pytanie dotyczące treści SIWZ, ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów
  • Zmienione ogłoszenie o zamówieniu
  • Zmienione załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
 • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
 • Informacja z otwarcia ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
 • Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito