Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Kontakt z Kancelarią

Poczta elektroniczna

senat@senat.gov.pl

Dział Petycji i Korespondencji

Informacja publiczna dotycząca Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu
tel. 22 694 95 12
fax 22 694 91 18
e-mail senat@senat.gov.pl

Adres do korespondencji:
Kancelaria Senatu
Dział Petycji i Korespondencji
ul. Wiejska 6,
00-902 Warszawa
 

Zespół Prasowy

Obsługa mediów, informacje dla dziennikarzy:
Budynek B, pok. 173, 174
tel. 22 694 95 22
fax 22 694 90 26
e-mail dpr@senat.gov.pl
 

SPIS TELEFONÓW

Szef Kancelarii Senatu

Minister Jakub Kowalski
tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24
e-mail secretary.general@senat.gov.pl

Sekretariat Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

tel. 22 694 94 39, 22 694 94 59
fax 22 694 91 01
e-mail Stanislaw.Karczewski@senat.gov.pl

Sekretariaty Wicemarszałków Senatu

Sekretariat Wicemarszałka Michała Seweryńskiego
tel. 22 694 94 15, 22 694 93 63
fax 22 694 94 16
e-mail Michal.Sewerynski@senat.gov.pl

Sekretariat Wicemarszałek Marii Koc
tel. 22 694 94 47, 22 694 94 46
fax 22 694 94 17
e-mail Maria.Koc@senat.gov.pl

Sekretariat Wicemarszałka Bogdana Borusewicza
tel. 22 694 95 63, 22 694 95 61
fax 22 694 93 27
e-mail Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl

Sekretariat Wicemarszałka Adama Bielana
tel. 22 694 91 51, 22 694 91 54
fax 22 694 93 75
e-mail Adam.Bielan@senat.gov.pl

Gabinet Marszałka Senatu

dyrektor Wioletta Więcławik
wicedyrektor Joanna Jarosławska
tel. 22 694 94 39
fax 22 694 91 01
e-mailgms@senat.gov.pl

Biuro Prac Senackich
dyrektor Maria Lasota
wicedyrektor Wiesława Obermeier
tel. 22 694 91 85
fax 22 694 90 85
e-mail bps@senat.gov.pl

Dział Posiedzeń Senatu

 • tel. 22 694 95 17
  tel. 22 694 91 28
 • Dział Komisji Senackich
  tel. 22 694 90 43
 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
  tel. 22 694 90 45
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
  tel. 22 694 91 13
  fax 22 694 94 37
 • Komisja Infrastruktury
  tel. 22 694 92 51
  fax 22 694 93 54

  Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • tel. 22 694 95 31
  fax 22 694 93 26
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
  tel. 22 694 93 55
  fax 22 694 94 38
 • Komisja Obrony Narodowej
  tel. 22 694 91 62
  fax 22 694 91 88
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  tel. 22 694 95 09
  fax 22 694 93 58
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
  tel. 22 694 90 93, 22 694 95 13
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
  tel. 22 694 91 80
  fax 22 694 93 12
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  tel. 22 694 90 50
  fax 22 694 91 39
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
  tel. 22 694 92 67
  fax 22 694 93 75
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
  tel. 22 694 94 34
  fax 22 694 94 33
 • Komisja Środowiska
 • tel. 22 694 93 35
  fax 22 694 92 81
 • Komisja Ustawodawcza
  tel. 22 694 95 76
  fax 22 694 95 77
 • Komisja Zdrowia
  tel. 22 694 93 01
  fax 22 694 92 21
 • Dział Stenogramów
  tel./fax 22 694 90 18

 

Biuro Legislacyjne

dyrektor Roman Kapeliński
wicedyrektor Adam Niemczewski
tel. 22 694 90 11
fax 22 694 91 06
e-mailbl@senat.gov.pl

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej

dyrektor Leszek Kieniewicz
wicedyrektor Robert Bobrowski
tel. 22 694 92 75
fax 22 694 93 03
e-mail bsm@senat.gov.pl

 • Dział Spraw Międzynarodowych
  tel. 22 694 92 75
 • Dział Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  kierownik Lidia Spyrko vel Śmietanko
  tel. 22 694 97 15, 22 694 93 13
  fax 22 694 91 26

 

Biuro Polonijne

dyrektor Romuald Łanczkowski
wicedyrektor Anna Kaczmarczyk
tel. 22 694 91 12, 
fax 22 694 92 05
e-mail bpol@senat.gov.pl
 

Centrum Informacyjne Senatu

dyrektor Robert Kolasa
wicedyrektor Anna Pomianowska-Bąk
tel. 22 694 90 34
fax 22 694 93 06
e-mail cis@senat.gov.pl
wicedyrektor Anna Pomianowska-Bąk

 • Dział Edycji i Poligrafii
  tel. 22 694 91 73

 

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

dyrektor Agata Karwowska-Sokołowska
wicedyrektor Danuta Antoszkiewicz
tel. 22 694 94 32
fax 22 694 94 28
e-mail badk@senat.gov.pl

 • Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
  tel. 22 694 92 04
 • Dział Petycji i Korespondencji
  tel. 22 694 95 12
 • Archiwum Senatu
  tel. 22 694 90 06

 

Biuro Spraw Senatorskich

dyrektor Piotr Świątecki
tel. 22 694 95 40
fax 22 694 94 11
e-mail bss@senat.gov.pl

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

dyrektor Aleksandra Skorupka
tel. 22 694 90 33
e-mail bpko@senat.gov.pl

 • Sprawy zamówień publicznych
  tel. 22 694 90 35
 • Sprawy prawne
  tel. 22 694 97 22
 • Sprawy pracownicze
  tel. 22 694 94 48
 • Kancelaria Ogólna
  tel. 22 694 92 16

 

Biuro Finansowe

dyrektor, główny księgowy Agnieszka Szlązak
tel. 22 694 92 23
tel./fax 22 694 91 45
e-mail bf@senat.gov.pl
 

Biuro Administracyjne

dyrektor Piotr Kosiński
wicedyrektor Stanisław Włodarz
tel. 22 694 90 49
fax 22 694 91 11
e-mail ba@senat.gov.pl

 • Dział Gospodarczy
  tel. 22 694 92 00
 • Ośrodek Informatyki
  tel. 22 694 90 30
 • Dział Transportu
  tel. 22 694 91 02

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

pełnomocnik Ryszard Jarosz
tel. 22 694 90 98
e-mail pin@senat.gov.pl

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli

tel. 22 694 93 13

Zespół Radców Prawnych

tel. 22 694 92 15

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

tel. 22 694 94 44

Sekretariat Szefa Kancelarii Senatu 

tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito