Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prekonferencja IFLA nt. informacji jako podstawy solidarności społecznej

18 sierpnia 2017 r. zakończyła się w Senacie międzynarodowa trzydniowa konferencja „Informacja jako podstawa solidarności społecznej; rola parlamentarnych bibliotek i służb analitycznych”. Jej celem była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie zapewnienia obywatelom i parlamentarzystom dostępu do informacji, będącego jednym z podstawowych elementów solidarności społecznej. 

Jej organizatorami były: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu, Biblioteka Sejmowa oraz IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji  Bibliotecznych). Było to tzw. spotkanie satelickie poprzedzające Kongres IFLA, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-29 sierpnia br. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu jest członkiem sekcji bibliotek i służb badawczych parlamentów IFLA, dlatego wspólnie z Biblioteką Sejmową zorganizowało konferencję dla urzędników z biur badawczych i bibliotek parlamentarnych z innych krajów. Wzięło w niej udział ok. 140 przedstawicieli tych służb z  Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej.

Pierwszego dnia konferencję otworzył szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, który zwrócił uwagę, że jej temat ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji międzynarodowej. Wskazał na potrzebę wymiany informacji między urzędnikami reprezentującymi różne systemy parlamentarne i mającymi różne doświadczenia w pracy parlamentarnej, ponieważ to właśnie oni wspierają proces stanowienia prawa.

Wiceszef Kancelarii Sejmu Adam Podgórski wyraził opinię, że temat konferencji stwarza możliwość przeanalizowania roli informacji parlamentarnej w budowaniu solidarnego społeczeństwa i demokratycznego państwa prawa. Jego zdaniem, realizacja prawa obywateli do dostępu do informacji stwarza obecnie wiele nowych wyzwań. Należy więc się zastanowić, czy najnowsze narzędzia komunikacyjne wiarygodnie oddają treści, czy są adekwatne do oczekiwań społecznych, czy nasze podejście do informacji jest zorientowane na obywatela i na wolną przestrzeń komunikacyjną. Wyraził on przekonanie, że wymiana doświadczeń może pogłębić profesjonalizm służb parlamentarnych.

Senator Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił wyjątkową rolę, jaką pełnią uczestnicy konferencji w swoich parlamentach. Od ich pracy bowiem zależy kultura stanowienia prawa, dostęp do wiedzy i informacji,  budowa kapitału społecznego w wolnym państwie. Na tym gruncie powstaje wiele pytań – w jaki sposób biblioteki i zespoły badawcze mają zapewnić bezstronną informację? ile informacji należy upubliczniać? jak mają wspierać proces legislacyjny?... Kolejnym wyzwaniem dla tych służb, według senatora Bobko, jest zapewnienie wiedzy eksperckiej, która nie służy grupom interesu i partiom politycznym. Wskazał on, że każdy obszar naszego życia został obudowany licznymi przepisami prawa, przypominając jednocześnie, że Dekalog został spisany na dwóch kamiennych tablicach. „My zaś produkujemy coraz więcej przepisów. Nikt nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego Mamy stały szum informacyjny i zalew danych. Coraz trudniej jest o obiektywną informację. Żyjemy za to w świecie manipulacji, w świecie, w którym informacja to broń ” - powiedział. Stąd niezwykle ważna rola służb parlamentarnych, które powinny w jasny sposób komunikować społeczeństwu obowiązujące prawo.

W pierwszym dniu konferencji jej uczestnicy zapoznali się m.in. z osiągnięciami Sejmu i Senatu w jej zakresie tematycznym, wystąpieniami na temat instytucji konsultacji społecznych, petycji i wysłuchania publicznego oraz na temat „Archiwów Przełomu 1989-1991”.

Drugi dzień obrad poświęcony był wymianie doświadczeń i omówieniu praktycznych, nowoczesnych narzędzi stosowanych przez biblioteki i biura badawcze poszczególnych parlamentów. Dyskutowano nad zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią proces przygotowywania i przekazywania informacji parlamentarzystom i obywatelom. Reprezentanci Brazylii, Finlandii, Japonii, Węgier, Korei Południowej i Zambii przedstawili zastosowane w swoich parlamentach rozwiązania usprawniające proces przekazywania informacji, takie jak wykorzystanie multimediów czy prezentowanie treści w postaci graficznej. Obok sposobów poprawiania jakości w komunikacji uczestnicy konferencji poruszyli kwestie etyczne w pracy bibliotek parlamentarnych i służb badawczych.

Adolfo Furtado, przedstawiciel brazylijskiej Izby Deputowanych, skupił się na znaczeniu i prawidłowym wykorzystaniu innowacji i nowych technologii w pracy parlamentarnych służb badawczych i bibliotekarskich. „Chodzi o to, aby zapewnić naszym klientom, którymi są parlamentarzyści i obywatele naszych krajów, jak najlepsze produkty i usługi, które będą oni mogli wykorzystać z jak najlepszym pożytkiem” – mówił. Podkreślił, że nowinki  technologiczne, nowe innowacyjne rozwiązania powinny być wprowadzane z myślą o ich odbiorcach, a w związku  z tym ważne jest, aby mogli oni w szybki i prosty sposób dotrzeć do interesujących ich treści. „Nasi klienci nie mają czasu, aby czytać 100 stron nawet najbardziej rzetelnego opracowania, powinni więc dostać taki produkt, który pozwoli im się zorientować, o co chodzi, w mgnieniu oka” - wyjaśnił. Zachęcał do zastosowania nowatorskiej metody design thinking, czyli  tzw. myślenia projektowego w komunikacji - projektowania całego procesu przekazywania informacji z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, do których są one kierowane. Stworzone w ten sposób narzędzie i usługi zwiększają dostępność informacji, pomagają w ich łatwiejszym odnajdywaniu oraz lepszemu zrozumieniu dostarczanych treści.

Trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach mających na celu wzmacnianie ich kompetencji i poszerzenie wiedzy. Tematyka warsztatów objęła m.in. przygotowywanie materiałów dla parlamentarzystów, interaktywne wizualizowanie informacji, zarządzanie zasobem wiedzy instytucjonalnej, stosowanie aplikacji wspierających prace parlamentarzystów.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito