Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie wiceprzewodniczącego Izby Radców Japonii z senatorami z Grupy Polsko-Japońskiej

Wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej 13 lipca 2017 r. spotkał się z delegacją japońską, na czele której stał wiceprzewodniczący Izby Radców Japonii Akira Gunji. Spotkanie zdominowały rozmowy na temat podobieństw między izbami wyższymi obu państw i budowania dalszych relacji polsko-japońskich na płaszczyźnie parlamentarnej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej, jednej z pięciu senackich grup bilateralnych powstających w ramach Narodowej Grupy Unii Międzyparlamentarnej ds. współpracy pomiędzy poszczególnymi parlamentami narodowym. Obecny był także ambasador Japonii w Polsce Shigeo Matsutomi.

Wicemarszałek Seweryński  przedstawił członków grupy i podkreślił, że zainteresowanie Japonią zarówno w Senacie, jak i w Polsce jest bardzo duże. Wyraził przekonanie, że grupa byłaby liczniejsza, gdyby nie pozostałe obowiązki senatorów.

W trakcie rozmów podkreślano, że zadaniem grupy jest wzmacnianie współpracy pomiędzy obu parlamentami. „Należymy do władzy ustawodawczej, dlatego nasze działania, jako senatorów, różnią się od działań rządu” – przypomniał wicemarszałek. Podkreślił, że Senat wspomaga rząd  w działaniach, bo polityka zagraniczna musi być spójna. Wicemarszałek Seweryński wyraził zadowolenie, że oba kraje mają dobre relacje na wielu płaszczyznach, o czym świadczy np. obecność przedstawicieli japońskich inwestorów w Polsce i działalność polskich firm w Japonii. „Staramy się śledzić rozwój stosunków gospodarczych i politykę zagraniczną Japonii.  Mamy sojusznika w osobie ambasadora Japonii, z którym się spotykamy i na bieżąco wymieniamy poglądy” – mówił.

Wicemarszałek opowiedział o historii Senatu i jego roli w procesie legislacyjnym. Przedstawił system wyborczy oraz rozłożenie manatów.  Wiceprzewodniczący zauważył, że w Japonii Izba Radców jest również nazywana izbą refleksji, tak jak zwyczajowo nazywany jest Senat w Polsce. W jego opinii, oba kraje w podobny sposób wybierają senatorów. Wiceprzewodniczący wyraził zadowolenie z faktu, że w senackiej grupie przyjaźni polsko-japońskiej, są reprezentanci wszystkich możliwych ugrupowań politycznych znajdujących się w Izbie, a także senator niezrzeszony.

Według wicemarszałka Seweryńskiego rok 2017 jest szczególny, nie tylko ze względu na obecność delegacji tak wysokiej rangi, ale także 60. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. „Przygotowujemy się także do obchodów 100. rocznicy nawiązania tych relacji w przyszłym roku” – dodał.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito