Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu z prezydentem Azerbejdżanu o współpracy i bezpieczeństwie

Polska jest postrzegana jako kraj bezpieczny i nadal będzie zabiegać o bezpieczeństwo w regionie i na świecie – mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas spotkania 27 czerwca 2017 r. z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Politycy zgodzili się, że nie ma mowy o rozwoju  bez zapewnienia bezpieczeństwa.

Politycy rozmawiali o współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej parlamentarnej między obu państwami. Wiele uwagi poświęcili kwestiom bezpieczeństwa, także energetycznego oraz współpracy w zakresie transportu – tworzenia korytarzy transportowych Wchód-Zachód oraz Północ-Południe, co daje ogromne możliwości rozwoju wielu państw, które mogą uczestniczyć w tych projektach.  

Marszałek Senatu wyraził nadzieje, że wizyta prezydenta Azerbejdżanu przyczyni się do wzmocnienia współpracy między obu państwami. Podziękował za obecność przedstawiciela parlamentu azerskiego na Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, który w maju br. organizował polski parlament.

Prezydent Alijew podkreślił, że poprzednio oficjalną wizytę w Polsce złożył w 2008 r., gdy prezydentem Polski był Lech Kaczyński. Dodał, że był on wielkim przyjacielem Azerbejdżanu i wówczas  współpraca między obu krajami była intensywna. Wyraził nadzieję, że te dobre relacje zostaną obecnie odnowione. Dodał, że podpisane zostały porozumienia z Polską o współpracy i wyraził nadzieję, że to da impuls do wzmocnienia stosunków dwustronnych. Pogratulował Polsce zdobycia miejsca niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które Polska uzyskała z dużym poparciem. Podkreślił, że Azerbejdżan liczy zwłaszcza na rozwój współpracy w dziedzinie transportu. Prezydent mówił, że przywiązuje dużą wagę do kontaktów parlamentarnych, bo mają one znaczenie dla współpracy politycznej i gospodarczej. Wyraził też nadzieję, że Azerbejdżan stanie się dla Polski najważniejszym partnerem w rejonie Południowego Kaukazu i Morza Kaspijskiego.

Marszałek podziękował za wsparcie Azerbejdżanu w staraniach o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zgodził się, że współpraca i dyplomacja parlamentarna mają do odegrania wielką role w kontaktach międzynarodowych. Torują one drogę do współpracy politycznej i gospodarczej. Podkreślił, że w Polskim parlamencie działa Grupa Parlamentarna Polsko-Azerska. Marszałek powiedział, że podstawowym celem polskiej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego tak ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami bliższymi i dalszymi. Dodał, że na warszawskim szczycie NATO Polska odniosła duży sukces, bo po 18 latach  obecności Polski w Pakcie Północnoatlantyckim teraz wojska NATO są obecne w Polsce.

Prezydent powiedział, że Azerbejdżan ma także format współpracy z NATO, m.in. logistycznie wspiera siły sojuszu w Afganistanie. Dodał, że gazociąg z Baku do Europy stwarza szansę na dywersyfikację źródeł gazu dla krajów europejskich, co bezpośrednio wiąże się z ich bezpieczeństwem.

Marszałek podkreślił, że Polska zabiega o bezpieczeństwo energetyczne, a zatem o dywersyfikację źródeł gazu i wspiera projekty, które do tego prowadzą.

Politycy rozmawiali ponadto o współpracy kulturalnej i wymianie turystycznej. Prezydent podkreślił, że bardzo szybko i łatwo uzyskać można elektroniczną wizę turystyczną do Azerbejdżanu. Prosił o wsparcie przez Polskę  starań Azerbejdżanu w Komisji Europejskiej o zniesienie wiz dla obywateli Azerbejdżanu.

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito