Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Delegacja Senatu na Dniu Polaków w Kazachstanie

Delegacja Senatu na czele z wicemarszałek Marią Koc przebywała w Kazachstanie w dniach 14–18 czerwca 2017 r. W Astanie senatorowie uczestniczyli w Dniu Polaków Kazachstanu  organizowanym w ramach Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017, rozmawiali z kazachskimi politykami. W Karagandzie delegacja spotkała się z miejscowymi Polakami oraz złożyła kwiaty na mogile bł. ks. Władysława Bukowińskiego.

Wicemarszałek Senatu towarzyszyli senatorowie:  Artur Warzocha, Maciej Łuczak, Jan Maria Jackowski oraz senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ewa Ziółkowska, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Senacka delegacja wzięła udział w uroczystej inauguracji Dnia Polaków Kazachstanu, która odbyła się w Teatrze Astana Ballet. Wicemarszałek Koc  powiedziała m.in., „Dla mnie, ale także dla naszych rodaków w kraju, wiele znaczy historia polskości i Polaków w Kazachstanie. Jesteście Państwo na tej ziemi od dziesiątków lat. Dziś, każdy z Państwa jest pełnoprawnym obywatelem Kazachstanu, lecz każdy nosi w sobie obraz ziemi, której wielu z Was nigdy nie mogło zobaczyć. Tym większa jest nasza wdzięczność za to, że przekazujecie Państwo pamięć o nim i o polskiej tradycji swoim dzieciom”. Uroczystość ta była także okazją do uhonorowania przedstawicieli środowiska polskiego w Kazachstanie Medalem Pro Patria. Atrakcją części artystycznej był koncert Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI im. Zofii Solarzowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz polskich zespołów taneczno-wokalnych, działających przy organizacjach polskich w Kazachstanie.

O współpracy gospodarczej i politycznej, o wymianie młodzieży, a także o repatriacji Polaków z Azji Środkowej i Syberii wicemarszałek Koc rozmawiała z sekretarz państwa Republiki Kazachstanu, Gulszarą Abdykalikową, z wiceprzewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Sergiejem Gromowem oraz przedstawicielami Parlamentarnej Grupy Kazachsko-Polskiej.

W trakcie rozmów z politykami wicemarszałek zapewniła, że władze RP bardzo poważnie traktują udział Polski w wystawie Astana EXPO 2017, czego dowodem jest m.in. wizyta delegacji Senatu RP, a także zapowiadane wizyty przedstawicieli ministerstw: rozwoju, środowiska, nauki i szkolnictwa wyższego, zaś kulminacyjnym momentem ma być wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wicemarszałek M. Koc podziękowała władzom Kazachstanu za życzliwą politykę wobec polskiej mniejszości, która pozwala na podtrzymywanie więzi Polonii z krajem ojczystym, pozwala na kultywowanie tradycji, obyczajów i nauki języka polskiego. Zaznaczyła, że Polacy pamiętają o tragicznych losach Narodu Polskiego na kazachskiej ziemi, ale przede wszystkim o godnej najwyższego uznania postawie Kazachów. Podkreśliła, że w zbiorowej pamięci naszego narodu zachowała się głęboka wdzięczność narodowi kazachskiemu za to, że wyciągnął pomocną dłoń do Polaków deportowanych do Kazachstanu przez reżim stalinowski.

Polska delegacja uczestniczyła w otwarciu wystawy „Armia Andersa – Szlak Nadziei”, które odbyło się w Muzeum ALŻIR, utworzonym na miejscu Akmolińskiego Obozu Żon Zdrajców Ojczyzny (ros. АЛЖИР, Акмолинский лагерь жён изменников Родины). Wystawę poświęconą wydarzeniom, które bezpośrednio poprzedziły powstanie „Armii Andersa”, otworzyła senator Anna Maria Anders. Delegacja złożyła też kwiaty i zapaliła znicze przed pomnikiem upamiętniającym 173 polskie więźniarki kobiecego obozu ALŻIR, działającego w latach 1938-1953 w obwodzie karagandyjskim.

Senatorowie spotkali się ponadto z metropolitą Archidiecezji Świętej Marii w Astanie, przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Kazachstanu abp. Tomaszem Petą. W trakcie spotkania rozmawiano o roli, jaką odgrywa Kościół wśród Polonii. Wicemarszałek podziękowała arcybiskupowi za pielęgnowanie wiary, tradycji i języka wśród Polaków w Kazachstanie.

W Karagandzie po spotkaniu z biskupem ordynariuszem diecezji karagandyjskiej Adelio Dell'Oro senatorowie złożyli kwiaty przed ołtarzem z doczesnymi szczątkami bł. ks. Władysława Bukowińskiego, a następnie udali się Karagandyjskiego Domu Przyjaźni na spotkanie z miejscową Polonią. Trzynastu osobom wręczone zostały Honorowe Odznaki Sybiraka, zaś pięciu – Karty Polaka. Następnie senatorowie rozmawiali ze zgromadzonymi Polakami na temat zmian w ustawach o repatriacji i o Karcie Polaka.

W Spassku, gdzie znajdował się utworzony w 1941 roku specjalny radziecki obóz dla jeńców wojennych, wchodzący w skład Karłagu i gdzie umieszczono kilkuset polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli, po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku, senatorowie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W trakcie pobytu delegacja spotkała się z prezesami polskich organizacji w Kazachstanie. W czasie spotkania omówione zostały między innym zasady repatriacji pod rządami znowelizowanej ustawy oraz potrzeby środowisk polskich w tym kraju. Senatorowie wzięli również udział w prezentacji znaczka pocztowego emisji „Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017”, zaprojektowanego przez Andrzeja Gosika, a przedstawiającego drzewo wyrastające ponad warstwami ziemi oraz wieżę „Bajterek”, jeden z symboli architektonicznych Astany, na tle nieba z odwzorowaniem atomów grafenu. Następnie Komisarz Generalny Polskiej Sekcji Astana EXPO 2017, Andrzej Stefański oprowadził delegację po Pawilonie Polski oraz Pawilonie Dobrych Praktyk Energetycznych, gdzie eksponowany było m.in. stoisko Politechniki Warszawskiej. Delegacja zwiedziła także Pawilon Kazachstanu oraz innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Watykanu.

Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito