Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja poświęcona roli mediów lokalnych w realizacji polityki historycznej

13 czerwca 2017 r. w Senacie na przykładzie Katolickiego Radia Podlasie dyskutowano o roli lokalnych mediów w integrowaniu lokalnych społeczności, kształtowaniu polskiej tożsamości i postaw patriotycznych. Jak podkreślano, należy przede wszystkim rzetelnie ukazywać historię, tak aby ta sama osoba w zależności od politycznego kontekstu nie była raz bohaterem narodowym, a innym razem zdrajcą. Konferencję „Polska polityka historyczna i media lokalne z okazji 25-lecia działalności Katolickiego Radia Podlasie” zorganizowano z inicjatywy wicemarszałek Marii Koc, senatora Waldemara Kraski i dyrektora Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzeja Sochala.

Otwierając spotkanie, wicemarszałek Maria Koc zaznaczyła, że nie tylko jest ono poświęcone działalności Katolickiego Radia Podlasie, ale stanowi także okazję do debaty o tym, jak powinny wyglądać media w Polsce, ich misja, a przede wszystkim wypełnianie jednego z jej ważnych elementów, jakim jest polityka historyczna. Wicemarszałek Senatu przypomniała, że Katolickie Radio Podlasie zaczęło nadawać 9 lipca 1992 r. Swoim zasięgiem obejmuje wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie i północną Lubelszczyznę. Jak zaznaczyła, to wiodąca nowoczesna rozgłośnia w tym regionie. „To radio z misją, które mówi o ważnych sprawach, życiu i problemach mieszkańców, w którym się modlą i z którym można się pomodlić” – podkreśliła wicemarszałek Maria Koc. Dodała, że zarówno misję informacyjną, jak i ewangelizacyjną radio to wypełnia znakomicie. Wicemarszałek Maria Koc podziękowała za dotychczasową pracę pracownikom i współpracownikom Katolickiego Radia Podlasie i wręczyła jego dyrektorowi ks. Andrzejowi Sochalowi pamiątkowy medal senacki. Odczytano także listy gratulacyjne od biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

„Historia Polski i misja ewangelizacyjna Kościoła były i są ze sobą ściśle powiązane (…) Katolickie media w swojej działalności odnoszą się do historii jako nauczycielki dobrego, pięknego i wartościowego życia” – mówił dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzej Sochal. Dodał, że chodzi o to, aby na różne sposoby „kształtować i formować polskie dusze, które będą świadome swojej godności i wartości”. Poinformował, że w 2013 r. powstało Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, zrzeszające 23 stacje diecezjalne. Tygodniowo słucha ich 2,5 mln osób. Jak podkreślił ks. Andrzej Sochal, świadczy to o tym, że stacje te mogą być ważnym graczem w kształtowaniu polskiej polityki historycznej na rynku medialnym.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiWitold Kołodziejski przypomniał, że na początku lat 90. na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania powstało ok. 60 stacji archidiecezjalnych, diecezjalnych, parafialnych i zakonnych. Obecnie diecezje i archidiecezje mają 45 koncesji radiowych i parafialnych, inne podmioty, w tym zakony, mają 6 koncesji, jest też nadawany 1 program o charakterze uniwersalnym. „Stacje diecezjalne nie tylko ewangelizują, nie tylko doskonale wypełniają misję społeczną, oferując lokalną informację, docierając do swoich słuchaczy, ale także pełnią funkcję nieobecnego w Polsce tzw. radia środowiskowego” – przekonywał przewodniczący KRRiT.

O historii Polski z perspektywy małych ojczyzn mówił senator Jan Żaryn. „Oparcie się na historii małych ojczyzn, z jednej strony, nas wzbogaca o wyjątkowość tego regionalnego przeżycia, z drugiej zaś ‒ buduje w nas wspólnotę narodową, która staje się silniejsza dzięki tym regionalnym wątkom pamięci” – mówił senator. Jego zdaniem historia danego regionu może mieć potrójny wymiar: lokalny, krajowy, a czasami europejski, czy nawet światowy. Jako przykład podał bitwę warszawską z 1920 r.

„Katolickie Radio Podlasie w ciągu 25 lat wykonało gigantyczną pracę w popularyzacji wiedzy historycznej, dokumentacji, a także tworzenia poczucia wspólnoty. Robiliśmy to wyłącznie we własnym zakresie, bez żadnego wsparcia ze strony instytucji centralnych” – mówił dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury i dziennikarz Katolickiego Radia Podlasie Grzegorz Skwarek. W jego opinii media lokalne to doskonałe narzędzie do współtworzenia i realizowania polityki historycznej. To właśnie one pokazują historię przez pryzmat rodzin, parafii, gmin, wsi, przywracają pamięć o ludziach i wydarzeniach ze swojego regionu. „Bez wsparcia państwa, zrównania naszych szans w konkursach z mediami ogólnopolskimi i komercyjnymi nasz los jest przesądzony” – przekonywał Grzegorz Skwarek. Apelował o wyznaczenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jednego ze swych członków do pracy wyłącznie ze stacjami lokalnymi.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach Grzegorz Welik podkreślił, że popularyzacja historii jest ważnym zadaniem wykonywanym przez Katolickie Radio Podlasie. Świadczy o tym duża liczba audycji i cykli poświęconych historii regionu, debaty historyczne czy bogate radiowe archiwum historii mówionej.

Konferencji towarzyszyła wystawa ukazująca działalność Katolickiego Radia Podlasie i prezentująca prace uczniów ‒ laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego na temat polskiej flagi.

retransmisja cz.1
retransmisja cz.2

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito