Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Polscy i węgierscy parlamentarzyści o polityce prorodzinnej w Senacie

Polityka prorodzinna w dobie kryzysu demograficznego, w szczególności realizacja programów takich jak 500+ oraz rosnące znaczenie polityki senioralnej to najważniejsze zagadnienia poruszone 7 czerwca 2017 r. w Senacie podczas spotkania senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z delegacją Komisji Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego Węgier.

W spotkaniu wzięli udział senatorowie Bogusława Orzechowska – zastępca przewodniczącego komisji oraz Andrzej Kamiński, Krzysztof Marek Słoń i Stanisław Kogut. Stronę węgierską reprezentowali: przewodnicząca komisji Gabriella Selmeczi, wiceprzewodnicząca Ildikó Bene, członek komisji Sándor Kovács oraz ekspert Zsolt Buksza.

Parlamentarzyści węgierscy byli zainteresowani przede wszystkim polityką prorodzinną polskiego rządu prowadzoną  po roku 2015, szczególnie realizacją programu 500+, wdrażaniem innych programów wspierających młode małżeństwa, sytuacją na rynku pracy, a także społecznymi i ekonomicznymi skutkami zmian w systemie emerytalnym w Polsce po obniżeniu wieku emerytalnego.

Goście przedstawili niektóre aspekty węgierskiej polityki rodzinnej na tle zmian demograficznych, a także niektóre społeczne aspekty ożywienia gospodarczego na Węgrzech w ostatnich latach. Przewodnicząca delegacji węgierskiej Gabriella Selmeczi mówiła o rosnącym znaczeniu polityki senioralnej na Węgrzech i programach aktywizacji emerytów na rynku pracy. Zwróciła uwagę na potrzebę wspierania rodzin wielodzietnych i rolę węgierskich mediów publicznych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku tych rodzin.

W dyskusji poruszano także kwestie związane z ideologią gender i wskazywano na zagrożenia, jakie ona niesie dla współczesnej rodziny i młodego pokolenia.

Gabriella Selmeczi wyraziła przekonanie, że współpraca Polski i Węgier oraz innych krajów w ramach Grupy Wyszehradzkiej będzie sprzyjać nie tylko rozwojowi tych państw, ale także szeroko rozumianego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Foto kancelaria Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito