Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wicemarszałek Koc z wizytą w Grodnie

Wicemarszałek Senatu Maria Koc wraz z senator Grażyną Sztark, wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, wzięły udział w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą zorganizowanych 6-7 maja 2017 r. w Grodnie przez Związek Polaków na Białorusi.

Podczas uroczystości na dziedzińcu przed siedzibą ZPB wicemarszałek Koc oświadczyła, że sprawy Polonii i Polaków za granicą stanowią priorytet dla wyższej izby polskiego parlamentu, czego wyrazem jest  powołanie przez marszałka Senatu Polonijnej Rady Konsultacyjnej, której członkiem jest również prezes ZPB Andżelika Borys, oraz wsparcie finansowe działalności środowisk polskich na całym świecie, w tym na Białorusi, ze środków znajdujących się w budżecie Senatu. Przypomniała ona, że 2 maja to nie tylko Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ale także Dzień Flagi, „na widok której, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, polskie serce zawsze drży”. Następnie wicemarszałek Senatu przekazała wyrazy wdzięczności osobom, które z własnej inicjatywy i na własny koszt opiekują się miejscami polskiej pamięci narodowej na Białorusi, i wręczyła im dyplomy specjalne.

Głównym punktem obchodów był uroczysty koncert, który mimo kapryśnej aury zgromadził liczną widownię i w trakcie trwania przerodził się w rodzinny piknik. Była to okazja do zaprezentowania osiągnięć solistów, zespołów wokalnych i tanecznych z Lidy, Wołkowyska, Smorgoni, Mińska, Mołodeczna, Homla, Brześcia, Grodna i innych białoruskich miejscowości. Koncertowi towarzyszyła wystawa malarstwa członków  Towarzystwa Plastyków Polskich i rękodzieła członków Towarzystwa Twórców Ludowych, działających przy ZPB.

Senacka delegacja spotkała się również z dyrektorem Caritas Diecezji Grodzieńskiej księdzem Romanem Raczko. W trakcie spotkania omówiony został postęp prac nad remontem jedynego na Białorusi hospicjum oraz domu opieki społecznej dla samotnych i starszych w Sopoćkiniach, a także możliwości pomocy. W czasie spotkania w polskim konsulacie w Grodnie omówiono sytuację i potrzeby Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Obecna była płk Weronika Sebastianowicz, ps. Różyczka, prezeska Stowarzyszenia.

Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito