Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja poświęcona nowoczesnym technologiom medycznym

W Senacie 8 maja 2017 r. młodzi lekarze i naukowcy ze znanych polskich ośrodków naukowych i klinicznych prezentowali innowacyjne rozwiązania, stosowane w różnych dziedzinach medycyny. Konferencję „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” zorganizowano z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN prof. Henryka Skarżyńskiego.

„Polska medycyna jest nowoczesna. Chcemy pokazać, że dzieje się w niej wiele dobrego” – mówił marszałek Senatu, otwierając konferencję. Wyraził nadzieję, że polską marką będzie także nauka, której osiągnięcia przełożą się na sukcesy gospodarcze. Marszałek Stanisław Karczewski przypomniał też, że to już kolejne spotkanie w Senacie poświęcone najnowszym technologiom medycznym.

Podczas konferencji przedstawiono następujące programy i nowoczesne techniki medyczne: laboratorium cyfrowej patologii – ogólnopolski zintegrowany system informatyczny badań naukowych, diagnostyki i edukacji w hematoonkologii, bazujący na kompleksowej cyfryzacji w patomorfologii (prof. Przemysław Juszczyński, Instytut Hematologii i Transfuzjologii), Remedizer – program zdalnej opieki nad pacjentami z mechanicznym wspomaganiem serca (dr Paweł Litwiński, Instytut Kardiologii w Warszawie), program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajnika, oparty na testach genetycznych wykrywających mutacje charakterystyczne dla populacji polskiej (Karolina Prajzendanc, Pomorski Uniwersytet Medyczny), specjalistyczna opieka nad dzieckiem ze skoliozą z wykorzystaniem skoliometru i nakładki specjalistycznej (Mateusz Kozinoga, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), radioterapia protonową wiązką skanującą (dr inż. Liliana Stolarczyk, Instytut Fizyki Jądrowej), hipofrakcjonowanie radioterapii przedoperacyjnej mięsaków tkanek miękkich(dr Hanna Koseła-Paterczyk, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie), najnowsze osobiste pompy insulinowe i systemy do ciągłego monitorowania glikemii (prof. Tomasz Klupa, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), roboty w chirurgii onkologicznej (lek. med. Mateusz Szewczyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii), rezonans magnetyczny w diagnostyce raka prostaty (dr Katarzyna Sklinda, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), urządzenie do perfuzji wątroby (dr Maciej Krasnodębski, Warszawski Uniwersytet Medyczny), najnowsze techniki operacyjne jaskry (dr Anna Byszewska, Wojskowy Instytut Medyczny), nowy model prognostyczny utraty masy ciała u pacjentów z otyłością olbrzymią poddawanych zabiegom bariatrycznym (lek. med. Michał Janik, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka zapobiegające udarowi mózgu u chorych z migotaniem przedsionków (dr Radosław Pracoń, Instytut Kardiologii w Warszawie), test skriningowy na obecność onkogennych typów wirusów HPV, oparty na technologiach LNA, wykorzystywany w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy (dr Katarzyna Kokoszyńska-Brejnakowska, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie).

Mówiono o badaniach okulometrycznych i neuroobrazowych u pacjentów chorych na schizofrenię i chorobę dwubiegunową (lek. med. Adrian Chrobak, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu (dr Piotr Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach), a także zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej (dr Maksymilian Opolski, Instytut Kardiologii w Warszawie) czy o heteroprzeszczepach nowotworów pacjentów i mysich awatarach w badaniach onkologicznych (lek. wet. Magdalena Cybulska, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie).

Uczestnicy konferencji wysłuchali ponadto referatu jednego z 10 laureatów tegorocznej edycji konkursu Supertalenty w medycynie ‒ Krzysztofa Tomaszewskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka International Evidence-Based Anatomy Working Group, poświęconego wykorzystaniu koncepcji Evidence-Based Anatomy w naukach medycznych.

Zapis wideo

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito