Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu spotkał się z przewodniczącym izby niższej Słowenii

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski  30 marca 2017 r.  w Senacie  przyjął przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii  Milana Brgleza. Politycy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej i relacjach międzyparlamentarnych.

Marszałek podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do dyplomacji parlamentarnej, gdyż tworzy ona dobry klimat do współpracy politycznej między rządami, prezydentami, a także gospodarczej i kulturalnej. Odnosząc się do przyszłości Unii Europejskiej marszałek powiedział, że Polska opowiada się za wzmocnieniem roli parlamentów narodowych. Dodał, iż polskie społeczeństwo jest prounijne – blisko 70 proc. popiera naszą obecność we wspólnocie. Zaznaczył, że w polskim parlamencie nie ma ugrupowań, które przeciwne byłyby UE.

Przewodniczący Brglez zgodził się, że, dyplomacja parlamentarna odgrywa dużą rolę w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza ważna jest dla niedużych państw, takich jak Słowenia, z uwagi na szczupłość  korpusu dyplomatycznego.  Zaznaczył, że istotna jest zgoda w prowadzeniu polityki zagranicznej, choć przyznał, że w Słowenii czasami dochodzi do sporów w tej kwestii. Jednak - jak powiedział - poparcie dla obecności  Słowenii w Unii Europejskiej jest jednolite.

Politycy rozmawiali także o istniejących w obu parlamentach grupach przyjaźni polsko-słoweńskiej i słoweńsko-polskiej.  Mówili, iż ważne są osobiste kontakty między politykami i dialog między państwami UE.  Zgodzili się, co do tego, że tzw. młode  unijne państwa  powinny stawiać na jedność i solidarność, a także  uczestniczyć w pracach różnych formatów regionalnych, co umacnia dialog, pozwala uzgadniać stanowisko i występować wspólnie  na forum UE.

W kontekście zakończonej niedawno w Senacie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina politycy mówili o sytuacji na Ukrainie i o bezpieczeństwie w regionie.

Marszałek Karczewski wyraził zaniepokojenie tym, co się dzieje na Ukrainie. Podkreślił, że Zgromadzenie przyjęło dokument końcowy, w którym opowiedziało się za podtrzymaniem sankcji międzynarodowych wobec Rosji, gdyż nie przestrzega ona Porozumień Mińskich.  

Milan Brgleza zaznaczył, że Słowenię łączą stosunki gospodarcze  z Federacją Rosyjską. Dodał, że historycznie też inaczej niż w Polsce układały się relacje z Rosją. Jednak zapewnił, że Słowenia nie jest antynatowska. Powiedział też, że Słowenia jest za podtrzymaniem sankcji wobec Rosji.

Marszałek przypomniał, że w minionym roku odbył się szczyt NATO w Warszawie, z którego efektów Polska jest bardzo zadowolona, gdyż nastąpiło wzmocnienie flanki wschodniej Sojuszu. Dodał, że po 18 latach przynależności Polski do NATO obecnie wojska Sojuszu są rozmieszczane w naszym kraju. „Mamy inną historię i inne doświadczenia, które każą nam dbać o bezpieczeństwo Polaków” – powiedział marszałek.      

Marszałek Senatu spotkał się...
Marszałek Senatu spotkał się...
Marszałek Senatu spotkał się...
Marszałek Senatu spotkał się...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito