Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

W Senacie o perspektywach rozwoju współpracy polsko-białoruskiej

Na spotkaniu w Senacie 31 stycznia 2017 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi Bolesław Pirsztuk zgodzili się co do tego, że polsko-białoruską współpracę należy rozwijać małymi krokami, acz konsekwentnie. Byli też zgodni, że parlamenty obu krajów powinny odegrać istotną rolę w aktywizacji tej współpracy.  

W spotkaniu uczestniczył ambasador Białorusi w Polsce Aleksandr Averyanov.

Marszałek Karczewski wyraził przekonanie, że ubiegłoroczne wizyty polskich polityków na Białorusi (w sierpniu ubr. w Mińsku gościła z wizytą delegacja parlamentarna na czele z wicemarszałkiem Terleckim, a w grudniu był tam marszałek Senatu) pokazują, iż po stronie polskiej jest gotowość do dialogu i współpracy. Podkreślił, że tematów do rozmowy jest wiele, takich jak chociażby sytuacja Polaków na Białorusi i Białorusinów w Polsce, przejścia graniczne, oświata. „Cieszę się z naszych dobrze rozwijających się relacji, z ich ocieplenia. Rozmawialiśmy też i będziemy rozmawiać o sprawach trudnych. Prezydent Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że w naszych relacjach nie ma spraw, o których nie możemy rozmawiać. Dla nas takie sprawy to rejestracja Związku Polaków na Białorusi czy zbrodnia katyńska. Rozmawialiśmy również o włączeniu sygnału TVP Polonia i Kultura w Waszym kraju” -  powiedział marszałek Senatu.

Wiceprzewodniczący Pirsztuk zwrócił uwagę na fakt, że do prowadzenia rozmów - poza spotkaniami bilateralnymi - będzie wiele okazji międzynarodowych np.  nadchodzące posiedzenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. „Chcielibyśmy intensywnie popracować z polską stroną. Jesteśmy wdzięczni Polsce za zrozumienie i wsparcie. Rzeczywiście mamy sporo kwestii do  poruszenia  w takich obszarach, jak gospodarka, kultura, nauka, wymiana studencka. Pragniemy dotychczasową współpracę wznieść na wyższy poziom. Wiele zrobiono w rejonach przygranicznych, ale jeszcze wiele można zrobić, czasami są to niewielkie bariery do usunięcia. Uważamy też, że mamy duży potencjał biznesowy do wykorzystania. Zgadzam się, że nie ma kwestii przyjemnych i nieprzyjemnych do omówienia, po prostu należy się spotykać i osiągać postęp, nie tylko w gospodarce, ale też w kwestiach humanitarnych. Pragniemy, żebyście się podzielili Waszymi bogatymi doświadczeniami z nami - Waszymi sąsiadami” – powiedział.   

Marszałek Senatu mówił o roli parlamentów w prowadzeniu polityki zagranicznej, czyli o dyplomacji parlamentarnej. Jej przykładem jest spotkanie parlamentarzystów z krajów Unii Europejskiej i spoza niej, które odbyło się w Polsce w ubr. Takie spotkanie zostanie także zorganizowane w tym roku. Marszałek Karczewski poinformował, że planowane jest również zorganizowanie Forum  Regionów Polska-Białoruś w naszym kraju jesienią.

Delegacja Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi przebywa w Polsce w dniach 30 stycznia - 2 lutego na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Program wizyty przewiduje też rozmowy z członkami polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej, przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju. 

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito