Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Debata "Europa Karpat" w Przemyślu

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski uczestniczył w dyskusji panelowej "Europa Karpat", która odbyła się 29 stycznia 2017 r. w Przemyślu. Uczestnicy debaty zastanawiali się nad przyszłością tego makroregionu. „Bezpieczeństwo, wymiana handlowa, wyzwania polityki energetycznej – to tylko kilka kluczowych kwestii, które pokazują, jak wiele możemy razem zrobić. Będę bardzo zadowolony jeśli nasza współpraca zaowocuje intensywnymi kontaktami międzyludzkimi" – mówił marszałek podczas spotkania.

Marszałek wskazał na duży potencjał współpracy karpackiej. „Mam nadzieję, że konsekwencją naszej współpracy będzie również przybliżenie tego niezwykle ciekawego uniwersum, jakim są Karpaty szerszym kręgom naszych obywateli. Zachęcimy ich do odkrycia przyrodniczego i kulturalnego  bogactwa Karpat, a także bezpośrednich kontaktów z ich mieszkańcami" - powiedział Stanisław Karczewski.

Premier Beata Szydło mówiła o tym, co jednoczy państwa karpackie. „Mówimy o Karpatach, które są symbolem tego, że trzeba łączyć kultury, łączyć społeczeństwa, narody, państwa, po to, abyśmy w tej części Europy budowali wspólną przyszłość. Także po to, byśmy potrafili konkurować z pozostałymi". W opinii premier szczególnie ważne dla rozwoju regionu są projekty infrastrukturalne i gospodarcze, takiej jak Via Carpatia. „Jesteśmy w tej chwili najszybciej rozwijającą się częścią Europy" - zaznaczyła.

Gospodarz spotkania, marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił znaczenie Grupy Wyszehradzkiej dla regionu oraz przypomniał, że jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej samorządy regionu karpackiego ze sobą skutecznie współpracowały. „Ta współpraca przynosi dzisiaj efekty w postaci widocznego potencjału tego regionu i tej części Europy. Musimy pokazać, że Europa Środkowo-Wschodnia jest siłą, z którą wszyscy powinni się liczyć" - podkreślił Kuchciński.

Nawiązując do potrzeby rozwoju, o której wspominała premier, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zadeklarował, że rząd będzie wspierał prace nad unijną strategią makroregionu karpackiego. Minister podkreślił, że ze względu na małą przychylność ze strony urzędników unijnych do tej koncepcji, a także ze względu na znaczącą różnicę pomiędzy regionem karpackim, a innymi, podobnymi regionami w Europie, np. okolicami Alp, będzie to zadanie niezwykle trudne. Potwierdził również  zaangażowanie Polski w realizację wspólnych, karpackich projektów, tj. kanał łączący Odrę z Dunajem. Zapewnił, że wkrótce powstanie Instytut Karpacki - projekt rozwoju naukowego makroregionu karpackiego.

Przedstawiciele pozostałych państw karpackich, którzy na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego  uczestniczyli w dyskusji, również wskazali na potrzebę zacieśnienia współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej. Węgierski polityk, przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich Richard Hörcsik, podkreślił, że najważniejszy jest nacisk na tzw. „zielony rozwój", np. na stworzenie konkurencyjnego dla Alp, wspólnego regionu narciarskiego. Były ambasador Ukrainy Markijan Malskyj zaproponował organizację wielkiego forum międzykarpackiego, które będzie okazją do rozmowy na tematy gospodarcze. Jego zdaniem projekt byłby ważny także z punktu widzenia ochrony naszego terytorium. Podkreślił, że w projektowaniu rozwoju regionu nie można zapominać o roli ludzi młodych. Ján Hudacký ze Słowacji zwrócił uwagę na europejski kryzys wartości, wskazując, że jego odbudowanie jest fundamentem wszystkich zmian. „Musimy powrócić do źródeł europejskich wartości" - powiedział. Zygmunt Berdychowski - prezes Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, zwrócił uwagę na szczególną rolę ludzi młodych, w budowaniu tożsamości społecznej i gospodarczej makroregionu karpackiego: Musimy zwiększyć liczbę młodych ludzi, którzy wzajemnie będą poznawać nasze kraje. To najlepszy sposób na integrację".

W dyskusji,  moderowanej przez marszałka Senatu, udział wzięli: wiceminister Jerzy Kwieciński, przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier Richard Hörcsik, prezes zarządu RAIC Presov i były deputowany Rady Narodowej Republiki Słowackiej Ján Hudacký, prezes Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski, były ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj. Gościem specjalnym była prezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Debatę poprzedziły dwa wydarzenia. Na przemyskim stoku narciarskim odbyły się  zawody narciarskie. Międzynarodowemu Pucharowi Karpat w Narciarstwie Alpejskim patronowali marszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący parlamentów krajów wchodzących w skład Grupy V4, a także prezydent Przemyśla i Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, otwarto wystawę fotografii pt. „Magia nart”, przybliżającą bogatą historię polskiego narciarstwa.

Cykl konferencji i spotkań „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. Dotychczas odbyły się m.in. sesje w Krynicy-Zdroju, Przemyślu, Krasiczynie, na Ukrainie oraz na Węgrzech. Dzięki znaczącej politycznie i wielostronnej reprezentacji spotkania z cyklu „Europa Karpat” stanowią ważne forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się rozwojem obszarów górskich i współpracą transgraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej.

Debata "Europa Karpat" w...
Debata "Europa Karpat" w...
Debata "Europa Karpat" w...
Debata "Europa Karpat" w...
Debata "Europa Karpat" w...
Debata "Europa Karpat" w...
Międzynarodowy Puchar Karpat...
Międzynarodowy Puchar Karpat...
Międzynarodowy Puchar Karpat...
Międzynarodowy Puchar Karpat...
Otwarcie wystawy "Magia nart"...
Otwarcie wystawy "Magia nart"...
Otwarcie wystawy "Magia nart"...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito