Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu na ingresie abp. Jędraszewskiego

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski uczestniczył w uroczystości ingresu abp. Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu w Krakowie. W uroczystościach, które odbyły się 28 stycznia 2017 r., udział wzięli także nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezes Rady Ministrów Beata Szydło, a także licznie zgromadzone duchowieństwo, przedstawiciele organizacji państwowych, samorządowych i kościelnych oraz wierni.

Zwracając się do zgromadzonych w katedrze wawelskiej wiernych, nowy biskup krakowski mówił: "Gdzie szukać źródeł mocy, uczyli nas nasi wieszczowie Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, których prochy się tutaj, na Wawelu, znajdują. Uczył także Cyprian Kamil Norwid. Umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych urna z ziemią wziętą z jego mogiły na cmentarzu w Montmorency każe dzisiaj przypomnieć nam jego słowa: "Ojczyzna to wielki-zbiorowy-Obowiązek". Do tego obowiązku z całą pewnością przynależy czuwanie nad wielkim dziedzictwem, które Polskę stanowi. Jak czuwać w czasach trudnych i jak na przekór możnym tego świata budować wielkość Rzeczypospolitej, pokazywali nam marszałek Józef Piłsudski i generał Władysław Sikorski, którzy również spoczywają w murach tej Katedry. Jak troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z czasów drugiej wojny światowej i czasu zniewolenia, za rządów tzw. władzy ludowej, oraz jak mocą tej pamięci budzić nas z duchowego letargu ukazywał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński, który oddał swe życie na służbie Ojczyźnie w katastrofie smoleńskiej i wraz ze swoją małżonką spoczywa na Wawelu od prawie siedmiu już lat."

Po zakończonej uroczystości prezydent Andrzej Duda, w obecności najwyższych władz państwowych i przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, wręczył byłemu metropolicie krakowskiemu, kard. Stanisławowi Dziwiszowi Order Orła Białego, najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej. Order został ustanowiony w 1705 roku, odnowiony w 1921 roku, a przyznawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Ingres abp. Marka...
Ingres abp. Marka...
Ingres abp. Marka...
Ingres abp. Marka...
Ingres abp. Marka...
Ingres abp. Marka...
Wręczenie Orderu Orła Białego...
Wręczenie Orderu Orła Białego...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito