Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wicemarszałek Maria Koc wraz z delegacją przebywała w Grodnie

W dniach 20-22 stycznia 2017 r. wicemarszałek Senatu Maria Koc wraz z senatorem Arturem Warzochą, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, przebywała w Grodnie w celu zapoznania się z sytuacją mniejszości polskiej na Białorusi.  

Senacka delegacja przysłuchiwała się obradom forum oświatowego, w którym uczestniczyli nauczyciele polskich szkół na Białorusi. W jego trakcie wielokrotnie podkreślano, że mimo ratyfikowanego przez oba państwa porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji wciąż pogarsza się sytuacja polskiej oświaty nie tylko na Grodzieńszczyźnie, ale także w innych regionach Białorusi. Mówiono o spadku liczby godzin lekcyjnych języka polskiego w szkołach państwowych, w których jest on przedmiotem obowiązkowym, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia liczby uczniów. Poruszono kwestie  lokalowe polskich ośrodków oświatowych, a także potrzebę wsparcia wymiany młodzieży w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi w Polsce.

W pobliskich Sopoćkiniach, wspólnie z licznie zgromadzonymi rodakami, członkami Oddziału Związku Polaków w tym mieście, delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze na mogiłach dowódcy Okręgu Korpusu III w Grodnie generała Józefa Konstantego Olszyny-Wilczyńskiego i jego adiutanta kapitana Mieczysława Strzemeskiego, bestialsko zamordowanych 22 września 1939 r. przez sowieckich żołnierzy strzałem w tył głowy, oraz żołnierzy polskich poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. i w kampanii wrześniowej 17-22 września 1939 r.

Delegacja odwiedziła też Dom Miłosierdzia w Sopoćkiniach,  remontowany przez Caritas Diecezji Grodzieńskiej, a także zapoznała się z planami pozyskania budynku na potrzeby jedynego na Białorusi hospicjum oraz domu opieki społecznej dla samotnych i starszych.

W trakcie wizyty senatorowie spotkali się z ordynariuszem Diecezji Grodzieńskiej biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem, który podziękował za wsparcie, także materialne,  udzielane przez polskie społeczeństwo Kościołowi katolickiemu na Białorusi, oraz zwrócił uwagę na pracę księży i sióstr zakonnych z Polski. Zapewnił on, że ważnym zadaniem duszpasterskim, które stoi przed Kościołem na Białorusi, jest wspieranie potrzeb duchowych społeczności polskiej.

Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
Foto Grzegorz Seroczyński
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito