Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Ulgi w przejazdach dla uczniów polskich szkół za granicą

Polonijna młodzież, dzieci i nauczyciele zyskają prawo do ulgowych przejazdów w Polsce. W Pałacu Prezydenckim 12 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość podpisania ustawy dającej takie uprawnienia  uczniom i nauczycielom polskich szkół za granicą. Udział w uroczystości wziął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Akt został podpisany w obecności przedstawicieli Polonii.    

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że projekt ustawy był  odpowiedzią na liczne apele rodziców, a także nauczycieli polskich pracujących poza granicami kraju. Jak dodał „do tej pory ci uczniowie i nauczyciele, kiedy przyjeżdżali do Polski byli traktowani de facto jak obcokrajowcy". Słowa podziękowania prezydent skierował do Sejmu i Senatu za poparcie jego propozycji w głosowaniach. Zaznaczył, że gdy ustawa powstawała były prowadzone  konsultacje „po to, aby sprawnie przeszła przez polski parlament..”. Podziękował  marszałkowi Senatu, że przychylił się do jego prośby. 

Zgodnie z ustawą młodzież polonijna oraz polscy nauczyciele pracujący poza granicami kraju będą mogli skorzystać z ulgi w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg przy  wstępie do muzeów i parków narodowych. Pierwszą inicjatywę legislacyjną prezydenta z zakresu oświaty polonijnej senatorowie 20 grudnia 2016 r., podczas 32. posiedzenia Izby, przyjęli jednogłośnie. Ustawa wejdzie w życie w 3 miesiące po jej ogłoszeniu.  Legitymacje uprawniające do tych ulg uczniowie  otrzymają przed najbliższymi wakacjami. 

„Dzieci nie miały legitymacji szkolnych, nie miały zatem uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją zbiorową, czy do ulgowego wejścia do naszych muzeów. Ta ustawa to zmienia. Ta ustawa, wszystkim dzieciom, które poza granicami kraju uczą się po polsku, daje to elementarne w naszym kraju uprawnienie młodzieży szkolnej" - zaznaczył prezydent.

W uroczystości uczestniczyły dzieci ze szkół Polskiej Macierzy Szkolnej w Wuppertal w Niemczech z dyrektor Lucyną Kopiczyński, a także dzieci i młodzież z Kolegium św. St. Kostki KSW z dyrektor Ewą Petrykiewicz oraz Polonijnego Liceum Klasyk. Przybyli także wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, a także ministrowie w Kancelarii Prezydenta: Adam Kwiatkowski, Krzysztof Szczerski i Paweł Mucha.

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw dotyczy dzieci  i młodzieży realizującej program nauki języka polskiego, historii i geografii Polski lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w okresie pobierania nauki w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, w szkołach działających w systemach oświaty innych państw oraz w szkołach europejskich. Ulgę w publicznym transporcie zbiorowym uzyskają również nauczyciele tych szkół. Celem nowelizacji jest zrównoważenie uprawnień dzieci polskich i polonijnych uczących się poza granicami kraju (historii, geografii oraz języka polskiego) z uprawnieniami dzieci uczęszczających do szkół w Polsce, w zakresie ulg na publiczną komunikację kolejową i autobusową, wejścia do muzeów oraz parków narodowych.

Foto Andrzej...
© PAP SA...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito