Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wystawa „Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś”

19 listopada 2014 r. w Senacie otwarto wystawę „Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś”, zorganizowaną przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pod honorowym patronatem wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej.

Otwierając wystawę, wicemarszałek Senatu przypomniała, że Teksańczycy pochodzący ze Śląska są chyba najstarszą polską emigracją, mimo że 160 lat temu przyjechali do USA jako poddani pruscy, bo Polski przecież wówczas nie było. Fenomenem jest zachowanie przez nich śląskiej gwary, przywiązania do tradycji, wiary i Kościoła, do dziś gromadzą się przede wszystkim wokół polskich parafii. Dzięki takim księżom jak pochodzący ze Śląska Franciszek Kurzaj, który 30 lat temu rozpoczął swoją posługę duszpasterską w Teksasie, do Polski, na Śląsk, zaczęli przyjeżdżać emigranci, poszukując swoich korzeni i przodków.

O ogromnej tęsknocie za ojczyzną i wzruszeniu, które towarzyszy tym podróżom sentymentalnym, mówił Gerard Kurzaj, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z Kędzierzyna-Koźla, które wystawę przygotowało, a prywatnie brat księdza Franciszka Kurzaja. Obserwując Teksańczyków odwiedzających Śląsk, można zobaczyć ich łzy wzruszenia na schodach starych kościołów i przy cmentarnych nagrobkach, gdzie wypisane są nazwiska przodków. Z przejęciem dotykają ksiąg parafialnych, w których zapisano daty chrztów ich prapradziadków na początku XIX w. „Oni tylko potrzebują zauważenia, przytulenia i dziś w tym niezwykle ważnym miejscu Polska waszymi rękoma to czyni” – mówił Gerard Kurzaj, zwracając się do obecnych na uroczystości wicemarszałków Senatu i senatorów.

W maju 2014 r. minęło 160 lat od chwili, kiedy ze Śląska do Teksasu wyjechała pierwsza grupa emigrantów. Ekspozycja przybliża losy Ślązaków, którzy w XIX w. osiedlili się w USA. Byli założycielami najstarszej polskiej parafii i osady w Ameryce o nazwie Panna Maria, a także innych miejscowości noszących polskie nazwy, takie jak Częstochowa czy Kościuszko. Szacuje się, że obecnie w USA żyje ponad 200 tys. osób, które są potomkami śląskich emigrantów z XIX w.

Na 21 planszach zaprezentowano historię tej emigracji, losy kolejnych pokoleń emigrantów i dokonania ich współczesnych potomków, ukazano także ich kontakty ze Śląskiem i z Polską. Dzięki wykorzystaniu ekranów dotykowych można wysłuchać nagrań, na których zarejestrowano wywiady z osiadłymi w Teksasie potomkami Ślązaków.

Wystawę przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic z Kędzierzyna-Koźla wspólnie z Muzeum Diecezjalnym w Opolu, we współpracy z fundacją The Father Leopold Moczygemba Foundation z San Antonio w USA. Po raz pierwszy ekspozycję pokazano w marcu 2014 r. w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Była także prezentowana w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednym z partnerów ekspozycji.
 wystawa w obiektywie Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito