Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wizyta przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wizytę w Senacie 24 października 2013 r. złożył  przewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Dean Spielmann. Gościa przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W trakcie spotkania mówiono  o wykonywaniu wyroków strasburskiego Trybunału, a także o możliwościach zacieśniania współpracy między Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a polskim parlamentem.
W spotkaniu wziął udział  prof. Michał Seweryński, przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także  Krzysztof Wojtyczek, sędzia Trybunału oraz Francoise Elen-Passos, kanclerz IV sekcji Trybunału, która zajmuje się skargami z Polski.
Marszałek podkreślił, że Trybunał zajmuje trwałe miejsce w europejskim systemie sprawiedliwości. Zdaniem marszałka dzięki ciężkiej i dobrej pracy Trybunał zaistniał w świadomości Europejczyków i stał się ostatnią instancją, po wyczerpaniu krajowej drogi sądowej. Zaznaczył, że niezwykle istotna  jest prewencyjna rola wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dodał, że Polska przykłada wagę do przestrzegania praw człowieka i dzięki działaniom rządu i parlamentu maleje liczba skarg  do Trybunału.
Przewodniczący Trybunału, zaznaczył, że swoją pracę w Trybunale zaczynał właśnie w sekcji IV, zajmującej się skargami z Polski. Podkreślił,  że Polska zawsze chętnie współpracuje z Trybunałem i dzięki temu udało się wypracować, na podstawie konkretnych spraw, procedury pilotażowe, identyfikujące problemy strukturalne na poziomie krajowym, stanowiące podłoże powtarzających się spraw, a tym samym ułatwiające ich rozwiązanie w kraju.
Prof. Seweryński poinformował gości, że senacka Komisja Praw Człowieka szczególną wagę przykłada do orzeczeń Trybunału. Wyraził osobiste przekonanie o doniosłości doktryny praw człowieka, bez której współczesne stosunki międzyludzkie nie mogą się obejść. Zaznaczył, że senacka komisja skrupulatnie omawia wyroki Trybunału. Regularnie organizowane są posiedzenia komisji z udziałem pełnomocnika MSZ przed ETPCz, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, dotyczące wykonywania wyroków Trybunału. Senator poinformował, że w listopadzie w Senacie odbędzie się konferencja poświęcona samorządowi zawodowemu w demokratycznym systemie prawa, a w przyszłym roku Senat zamierza zorganizować konferencję dotyczącą m.in. implementacji wyroków Trubnału do polskiego systemu prawa, na którą zaprosił przewodniczącego ETPCz.
Przewodniczący Spielmann powiedział, że docenia wysiłki polskich parlamentarzystów w sprawie implementacji orzeczeń Trybunału do polskiego prawa i Polska może być wzorem dla innych krajów europejskich. Zwłaszcza docenił praktykę prezentowania w parlamencie raportu MSZ w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Sędzia Wojtyczek zwrócił uwagę, że skarga konstytucyjna w Polsce nie jest skutecznym środkiem ochrony praw człowieka. Zaznaczył, że w Polsce mamy do czynienia z deficytem środków ochrony tych praw. Jego zdaniem wskazane byłoby podjęcie prac nad reformą tego systemu. W ocenie sędziego wówczas spadnie liczba skarg do ETPCz.
W trakcie spotkania mówiono o konieczności  zacieśniania współpracy z Trybunałem, o konferencjach, seminariach, a także o szkoleniach parlamentarzystów i pracowników kancelarii parlamentów krajowych, organizowanych pod egidą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nt. wykonywania wyroków Trybunału.

Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito