Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Luksemburga

Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...

22 lipca 2013 r. wicemarszałek Stanisław Karczewski spotkał się z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce przewodniczącym Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburg Laurentem Mosarem. W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie Michał Seweryński i Marek Ziółkowski.

Przewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga Laurent Mosar podkreślił, że relacje luksembursko-polskie we wszystkich dziedzinach są bardzo dobre. Wyraził też nadzieję na zacieśnienie współpracy parlamentarnej pomiędzy obydwoma państwami. Przewodniczący Izby Deputowanych przekazał zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Luksemburgu przez marszałka Senatu wraz z delegacją.

Rozmowa polityków koncentrowała się wokół spraw związanych z aktualną sytuacją polityczną w Polsce. Przewodniczący Laurent Mosar pytał o rodowód dwóch obecnie największych na polskiej scenie politycznej partii – PO i PiS oraz o różnice programowe między nimi. Wicemarszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że oba stronnictwa mają korzenie solidarnościowe, a ich drogi rozeszły się po wyborach parlamentarnych w 2005 r., kiedy nie udało się utworzyć wspólnego rządu. Z biegiem czasu polaryzacja stanowisk liderów obu partii nasilała się, a podziały były coraz wyraźniejsze. Przewodniczący Laurent Mosar interesował się też rolą, jaką odgrywają w życiu politycznym w Polsce liderzy partii. Jak mówił wicemarszałek Senatu, liderzy mają decydujący wpływ na działalność polityczną swoich partii m.in. dlatego, że byli ich twórcami.

Rozmawiano także o działalności i wpływie na bieżące wydarzenia polityczne b. prezydenta Lecha Wałęsy oraz o ewentualnej kandydaturze premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przewodniczącego Izby Deputowanych Luksemburga interesował także stan stosunków polsko-rosyjskich. Wicemarszałek Stanisław Karczewski stwierdził, że są one zdeterminowane sytuacją po katastrofie smoleńskiej i faktem, iż strona rosyjska nie wydała Polsce do tej pory wraku samolotu i czarnych skrzynek, co ma wpływ na postępy pracy prokuratury. Na te relacje ma też wpływ wybudowanie przez Rosję – z pominięciem Polski – rurociągu północnego pod dnem Bałtyku. Wicemarszałek podkreślił, że Polska dąży, aby stosunki między nią a Rosją były przyjazne i coraz lepsze. Senator Marek Ziółkowski stwierdził, że w przeszłości Rosja wykorzystywała w relacjach międzynarodowych swoją niemal monopolistyczną pozycję dostawcy surowców energetycznych. To powinno się zmienić, ponieważ Polska wkrótce zakończy budowę gazoportu w Świnoujściu dzięki czemu będzie mogła odbierać gaz skroplony od innych dostawców.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito