Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi

1 lipca 2013 r. w Sejmie odbyło się spotkanie senackiej i sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacianem Ciolosem. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związków i organizacji rolniczych.

Komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos przypomniał, że wspólna polityka rolna (WPR) to najstarsza i najważniejsza z unijnych polityk. Podkreślił, że jej zasady są wspólne dla wszystkich, ale powinny być dostosowywane do specyfiki krajów członkowskich. „WPR jest własnością całej Europy, ale nie będzie miała szansy istnienia w przyszłości, jeżeli nie odpowie na potrzeby krajów członkowskich UE” – powiedział komisarz. Dodał, że nowa WPR ma zachować cele na poziomie europejskim, ale swoje instrumenty powinna dostosować do lokalnych wymagań.

Komisarz Dacian Ciolos wyraził nadzieję, że WPR na lata 2014–2020 spełni oczekiwania krajów UE. Zaznaczył, że przyjechał do Polski krótko po osiągnięciu porozumienia politycznego w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski i kraje UE porozumiały się wstępnie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020. Uzgodnienia te muszą jeszcze zostać przegłosowane przez PE. Komisja zaś do jesieni ma przygotować akty legislacyjne. Reforma WPR zachowuje wspólne reguły finansowania, ale także daje możliwość bardziej elastycznego wspierania ważnych dla krajów sektorów produkcji rolnej. Jak zauważył Dacian Ciolos, w reformie WPR zachowane zostały wspólne reguły dla wszystkich krajów. Chodzi o rozwój obszarów wiejskich, który będzie zbudowany na podstawie priorytetów jednakowych dla wszystkich państw UE. W wypadku dopłat bezpośrednich zakłada się odejście od tzw. płatności historycznych, powiązanych z wielkością produkcji. Wypracowane zostały nowe zasady, aby WPR w większym stopniu uwzględniała potrzeby poszczególnych krajów.

Unijny komisarz podkreślił, że osiągnięte porozumienie polityczne jest ważne, bo dzięki niemu rolnicy wiedzą, co ich czeka w następnych latach. W latach 2014–2020 ponad 100 mld euro zostanie zainwestowanych jako wsparcie dla rolnictwa. 30% płatności będzie związanych ze stosowaniem 3 praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska: zróżnicowania upraw, utrzymania użytków zielonych i zachowania 5%, a następnie 7% obszarów proekologicznych, począwszy od 2018 r. Co najmniej 30% środków budżetowych programów rozwoju obszarów wiejskich będzie musiało być przyznane na środki rolnośrodowiskowe lub projekty związane z inwestycjami korzystnymi dla środowiska naturalnego;

Podczas dyskusji pytano m.in. o kwoty mleczne, możliwość przesuwania środków między filarami WPR, przyczyny zmniejszenia wysokości dopłat bezpośrednich. Parlamentarzyści interesowali się również płatnościami uzupełniającymi i możliwościami wsparcia małych gospodarstw. Pytano także, czy istnieje możliwość eliminacji środków ochrony roślin w celu ratowania pszczół, czy można otrzymać dodatkowe wsparcie w razie klęsk żywiołowych i dla producentów owoców miękkich.

Odnosząc się do kwestii dopłat bezpośrednich, komisarz Dacian Ciolos wyjaśnił, że choć nie są one jednakowe dla wszystkich, to ich rozdzielanie będzie bardziej sprawiedliwe. Zauważył także, że Polska otrzymała najwięcej środków na ten cel. Potwierdził, że będzie możliwość przesuwania środków między tzw. dwoma filarami WPR czy między dopłatami bezpośrednimi a środkami przeznaczonymi na rozwój obszarów wiejskich. Odpowiadając na pytanie dotyczące zmniejszenia o 5% dopłat bezpośrednich w 2013 r., komisarz UE wyjaśnił, że wynika to z konieczności utworzenia specjalnego funduszu interwencji rynkowych i dotyczy wszystkich krajów. Poinformował też, że w związku z likwidacją limitowania produkcji mleka w 2015 r. nie będą przysługiwały rekompensaty dla rolników z tego tytułu. Nie będzie także subsydiów eksportowych. Na temat pomocy dla tej branży Komisja Europejska będzie rozmawiać podczas specjalnej konferencji, organizowanej jesienią 2013 r. Komisja przygotowuje tzw. pakiet mleczny, który ma pomóc producentom mleka. Komisarz Dacian Ciolos poinformował, że tytoń, którego Polska jest drugim producentem w UE, nie będzie objęty wsparciem.

Podsumowując spotkanie, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski stwierdził, że środki finansowe dla rolników są mniejsze niż do tej pory. W ocenie senatora, w negocjacjach o budżet unijny rolnictwo zostało częściowo pominięte. Polscy rolnicy nie są zadowoleni z tych negocjacji, obawiają się zagrożenia dla konkurencyjności naszego rolnictwa, a także tego, czy młodzi rolnicy będą chcieli przejmować gospodarstwa rodzinne.

Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito