Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

„Samorządowy lider zarządzania 2013”

24 czerwca 2013 r. w Senacie ogłoszono wyniki konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne”, przeprowadzonego w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów laureatom poprzedziła konferencja, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.
„Jest pewną tradycją, że otwierając w Senacie konferencje poświęcone problematyce samorządu terytorialnego, przypominamy, że to właśnie tutaj powstała reforma samorządowa” – powiedział przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł. W jego opinii, większą wagę temu spotkaniu nadają jednak zachodzące obecnie zmiany w rozumieniu pojęcia dobrego miasta i sposobie postrzegania liderów. Jak zaznaczył, za dobre miasto uważa się miasto kreatywne, którego największym zasobem są mieszkańcy. Motywacja, zdolności czy innowacyjność mieszkańców okazują się ważniejsze od tradycyjnych czynników, takich jak zasoby naturalne czy biurokratyzacja. Zachodzące zmiany oznaczają, zdaniem senatora, że coraz istotniejsze staje się zarządzanie zmianą społeczną, wymagające zarówno liderów umiejących stanąć na czele grup, którym przewodzą, jak i liderów innowacyjnych, szukających głębiej i liderów inspiracyjnych, wybiegających poza kontekst bieżących spraw. W ocenie przewodniczącego komisji samorządu, sukcesy w zarządzaniu tymi „miękkimi” zasobami są niezwykle trudne do ocenienia, ponieważ łatwiej posiłkować się bardziej precyzyjnymi wskaźnikami, np. finansowymi. Niestety, prowadzi to do marginalizowania znaczenia innych czynników, m.in. tych dotyczących kapitału ludzkiego. Dlatego obecna edycja konkursu, poświęcona sprawom społecznym, która musiała zmierzyć to, co w sferze „miękkich” aktywów jest niezwykle trudno mierzalne, była tak ważna. Senator Janusz Sepioł podkreślił, że celem konkursu jest nie tylko nagrodzenie, ale też wskazanie sposobu działania najlepszych liderów.
Podczas konferencji przedstawiono cele projektu i metodologię oceny wniosków konkursowych, a podczas trzech sesji zaprezentowano praktyki finałowe w następujących dziedzinach: pomoc społeczna, sport i rekreacja, ochrona zdrowia, oświata i kultura. Jak podkreślano, najważniejszym celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie nimi działań innych jednostek samorządowych, tak by jak najlepiej służyły obywatelom. W ciągu 8 lat udało się wyłonić ponad 200 projektów, które mogą być inspiracją do wprowadzenia zmian w zarządzaniu w samorządzie. Ich szczegółowe opisy znajdują się na stronie internetowej www.jst.org.pl, w zakładce „Baza Dobrych Praktyk”, na którą odnotowano już ponad 800 tys. wejść. Poprzednie edycje konkursu były organizowane dzięki projektowi norweskiemu, obecnie jest on kontynuowany w ramach – realizowanego przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji – projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, finansowanego na podstawie programu 2/POKL/5.2.1/2009 „Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej”.
Spotkanie zakończyło się uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem dyplomów laureatom i finalistom. W tegorocznej, ósmej już, edycji konkursu wzięło udział 47 jednostek samorządu terytorialnego, które w sumie nadesłały 61 wniosków. Spośród nich wyłoniono 38 finalistów konkursu na najlepsze praktyki w zakresie usług społecznych, realizowane przez gminy wiejskie, miasta i powiaty. Najwięcej projektów złożyły powiaty (17) i duże miasta (16), a miasta małe i średnie oraz gminy wiejskie zgłosiły po 14 aplikacji. Do finału wybrano 13 spośród 25 zgłoszonych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej, 7 projektów oświatowych (na 11 wniosków), 6 z zakresu ochrony zdrowia (9 wniosków), 6 wniosków dotyczyło kultury (9 wniosków), a 6 – sportu i rekreacji (7 wniosków). Wśród finalistów znalazło się 7 małych i średnich miast (8 praktyk), 7 dużych miast (10 praktyk), 6 gmin wiejskich (7 praktyk) i 9 powiatów (13 praktyk). Najwięcej wniosków zakwalifikowanych do finału przedstawiły: powiat gliwicki (5), gmina wiejska Michałowice (2), miasta – Dąbrowa Górnicza (3), Lublin (2) i Skierniewice (2).
W 2013 r. laureatami konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne” w kategorii miast na prawach powiatu zostały:
• ochrona zdrowia – Tarnów za projekt komercjalizacji zakładów specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego podległych miastu;
• oświata – Dąbrowa Górnicza za gminny program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i uczniów uczęszczających do tamtejszych przedszkoli i szkół, prowadzonych na podstawie badań przesiewowych dotyczących wykrywania wad postawy;
• pomoc społeczna – Dąbrowa Górnicza za stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych w tym mieście jako efektu wdrażania wybranych elementów modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności; Gdańsk za utworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Lublin za program działań na rzecz dużych rodzin „Rodzina Trzy Plus” oraz Skierniewice za projekt „Skierniewicka Rodzina Plus”.
W kategorii małych i średnich miast laureatami zostały:
• kultura – Czersk za wzmocnienie infrastruktury sołeckiej w celu aktywizacji i integracji mieszkańców i podniesienia jakości ich życia; Podkowa Leśna za projekt samorząd promotorem aktywności i działalności kulturalnej mieszkańców małego miasta: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej modelowym przykładem inkubatora kultury lokalnej, a także za projekt biblioteka samorządowa w małym mieście miejscem spotkań i inspiracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
• ochrona zdrowia – Skwierzyna za poprawę jakości usług medycznych poprzez restrukturyzację szpitala w tym mieście i powierzenie prowadzenia działalności operatorowi zewnętrznemu;
• oświata – Sępólno Krajeńskie za grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie;
• pomoc społeczna – Mława za projekty socjalne „Przyjazny dom” I, II i III;
• sport i rekreacja – Swarzędz za kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciami z dziedziny sportu i rekreacji na terenie tego miasta.
W kategorii powiatów nagrodzono:
• kultura – powiat bocheński za Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” oraz powiat gliwicki za projekt promocji śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego;
• ochrona zdrowia – powiat nakielski za wdrożenie oddolnej inicjatywy reformy strukturalnej systemu lecznictwa zamkniętego w tym powiecie; powiat wąbrzeski za przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w Niepubliczny ZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o.; powiat ząbkowicki za procesy przekształceniowe powiatowego ZOZ w celu nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawy sytuacji finansowej zakładu;
• oświata – powiat poznański za stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i mieszkańców;
• pomoc społeczna – powiat myślenicki za projekt „Prometeusz – Nadzieja – Pomoc – Zmiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”;
• sport i rekreacja – powiat gliwicki za stworzenie zaplecza aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego.
Laureatami w kategorii gmin wiejskich zostały:
• ochrona zdrowia – Świdnica za projekt dotyczący edukacji zdrowotnej, najważniejszej w profilaktyce raka piersi;
• oświata – Chełm Śląski za skuteczny nabór do szkoły ponadgimnazjalnej i promocję placówki w sytuacji niżu demograficznego, projekt „Ta szkoła da Ci zawód, ta szkoła da Ci pracę”;
• pomoc społeczna – Kramsk za nowatorską metodę usług opiekuńczych jako instrumentu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych; Michałowice za rozwój idei wolontariatu w gminie Michałowice „Program GOPS jako Gminne Centrum Wolontariatu”;
• sport i rekreacja – Rzeczniów za rzeczniowski rajd rowerowy „Ty i Ja. Rowery dwa”.
Ponadto w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne” przyznano 8 wyróżnień we wszystkich dziedzinach i kategoriach, a także wyróżnienie specjalne dla Urzędu Miasta Opole za umiejętność dialogu i bezkonfliktowego przeprowadzania zmian sieci szkolnych. Urzędom miejskim w Dąbrowie Górniczej, Ełku i Płońsku przyznano natomiast tytuły „Lider wśród Liderów 2013”.

zapis video cz. I

zapis video cz. II

Konferencja kończąca konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - Usługi Społeczne" - 24.06.2013 r. - prezentacje 1

Konferencja kończąca konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - Usługi Społeczne" - 24.06.2013 r. - prezentacje 2

Konferencja kończąca konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - Usługi Społeczne" - 24.06.2013 r. - prezentacje 3

Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito