Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja „Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy”

7 czerwca 2013 r. w Senacie odbyły się – zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – konferencja „Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy”, a także finał konkursów „Sołtys roku 2012” i „Sołectw@ w sieci”.

„Cieszę się, że dziś spotykają się tu dwie bardzo ważne i najstarsze instytucje polskiego państwa – sołtys i Senat” – mówił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, otwierając konferencję. Podkreślił, że od 2010 r. wzrasta liczba gmin, które wyodrębniają fundusz sołecki z budżetu. W 2010 r. taką decyzję podjęło 54% gmin, a w 2013 r. – 57%, co oznacza, że z funduszu skorzysta 22 516 sołectw. Na fundusz sołecki przeznaczono 400 mln zł, w 2012 r. wykorzystano 233 mln zł.

Ilona Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie mówiła o funkcjonowaniu funduszu sołeckiego z perspektywy socjologicznej. Wskazała na widoczne zróżnicowanie regionalne w korzystaniu z funduszu. Na jego wyodrębnienie rzadziej decydują się gminy w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Zdaniem Ilony Matysiak, należałoby zastanowić się, dlaczego 1/3 uprawnionych gmin nie decyduje się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Mówiąc o roli funduszu sołeckiego, podkreśliła, że przede wszystkim wzmacnia on podmiotowość wspólnot wiejskich oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umożliwia realizację różnorodnych przedsięwzięć w sołectwach, a także wzmacnia pozycję sołtysów i pozwala odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców wobec sołtysa. Wśród wyzwań związanych z funduszem jako najważniejsze wymieniła zaangażowanie mieszkańców.

Wyniki kontroli funkcjonowania funduszu sołeckiego w 2012 r., przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, przedstawiła Alicja Szczepanik, dyrektor delegatury NIK w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzono w 46 urzędach gmin na terenie 9 województw. Badano m.in. tworzenie funduszy, rozdysponowanie jego środków i ich wykorzystanie. NIK pozytywnie oceniła funkcjonowanie funduszu sołeckiego. Wskazano m.in., że 75% gmin popełnia błędy przy ustalaniu wysokości jego środków. Dyrektor Alicja Szczepanik podkreśliła, że główne ograniczenia w funkcjonowaniu i tworzeniu funduszu wynikały z wielkości środków przysługujących poszczególnym sołectwom oraz restrykcyjności przepisów ustawy o funduszu sołeckim, które w pewnym stopniu utrudniały wykonywanie zadań z nimi związanych.

W opinii senatora Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, aby fundusz sołecki przyniósł sukces, potrzebne jest także uelastycznienie przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Wskazał na brak możliwości zmian w funkcjonowaniu funduszu w trakcie roku budżetowego czy łączenia środków przysługujących kilku sołectwom. Należałoby też uprościć zasady organizowania zbiórek publicznych. Ważne są też budowanie wiedzy i promocja dobrych praktyk. 

Po konferencji odbyła się uroczystość wręczenia tytułów „Sołtysa Roku 2012”, a także finał konkursu „Sołectwa@ w sieci”.

Konkurs „Sołtys Roku” od 11 lat organizują redakcja „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Tytułem „Sołtysa Roku 2012” uhonorowano: Bernadetę Białą ze Strzyżewa w gminie Sieroszewice, Tadeusza Dolińskiego z Ligoty Dolnej w gminie Kluczbork, Danutę Izydorczyk ze Starych Siołkowic w gminie Popielów, Jarosława Jagielskiego z Ratowic w gminie Czernica, Zbigniewa Kawę z Kamienia Śląskiego w gminie Gogolin, Romana Klewenhagena z Boruszyna w gminie Połajewo, Andrzeja Piotrowskiego z Karolinowa w gminie Załuski, Gabrielę Puzik z Kadłuba-Wsi w gminie Strzelce Opolskie, Stanisława Starocha z Majdanu Grabiny w gminie Zakrzówek, Jolantę Szejkę z Bełku w gminie Czerwionka-Leszczyny, Grażynę Więch z Ossowa w gminie Wołomin i Grażynę Ziernik z Dobrocina w gminie Dzierżoniów. Nagrodę specjalną otrzymała Eryka Jonek z Pawłowic w gminie Gorzów Wielkopolski za 37 lat pełnienia funkcji sołtysa.

Konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową „Sołectwa@ w sieci” zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest zwalczanie wykluczenia cyfrowego na wsi poprzez promocję dobrych praktyk. Do konkursu zgłoszono ponad 230 stron internetowych ze wszystkich województw. Do finału zakwalifikowano 16 stron. Wygrała strona www.chwaszczyno.pl z woj. pomorskiego, drugie miejsce zdobyła strona www.wojcieszyce.info z woj. lubuskiego, a trzecie – strona: www.mikolajewice.bnx.pl z woj. wielkopolskiego. Nagrodę publiczności przyznano stronie www.raclawice.net z woj. opolskiego.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto © Michał Koziczyński
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito