Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie z wiceprzewodniczącym parlamentu Węgier w sprawie wspólnej polityki rolnej

Spotkania bilateralne polsko-węgierskie nt. wspólnej polityki rolnej zaproponował Istvan Jakab, wiceprzewodniczący parlamentu Węgier podczas spotkania w Senacie 20 kwietnia 2012 r. z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz posłem Janem Ardanowskim, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa.

Według wiceprzewodniczącego Istvana Jakaba, spotkania bilateralne w przyszłości można by rozszerzać o inne, "nowe" kraje unijne, zainteresowane wspólną polityką rolną.
W ocenie senatora J. Chróścikowskiego, Polska i Węgry mogą odegrać dużą rolę w kształtowaniu przyszłej polityki europejskiej, gdyż nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Podkreślił, że parlamenty narodowe powinny silniej włączyć się w kształtowanie tej polityki. Zdaniem  posła J. Ardanowskiego, determinacja Polski i Węgier w obronie rolnictwa jest podobna. „Cieszyłbym się, gdyby współpraca między obu krajami była motorem napędowym Europy” – powiedział.
Wiceprzewodniczący parlamentu Węgier zgodził się z polskimi politykami, że rolnictwo polskie i węgierskie oparte na rozwoju gospodarstw rodzinnych ma takie same problemy i takie same zadania do wykonania, więc tylko wspólne działanie i występowanie w PE może przynieść sukces. Dodał, że czas do 2014 r. jest krytyczny dla rolnictwa obu krajów, bo decydują się najważniejsze kwestie – unijnego budżetu i poziomu dopłat. Dlatego tak ważny jest systematyczny dialog na szczeblu rządowym i parlamentarnym.
Przewodniczący senackiej komisji rolnictwa wskazał na zagrożenia dla wspólnej polityki rolnej. Zaznaczył, że są dopiero przygotowane założenia do budżetu unijnego i istnieje obawa, że ten budżet nie zostanie uchwalony w tym roku. W ocenie J. Chróścikowskiego jeśli budżetu nie uda się uchwalić także w przyszłym roku to będzie katastrofa dla rolnictwa, bo to oznacza, że nie będzie dopłat krajowych do rolnictwa. Dodał, że Senat podjął uchwałę, w której wezwał rząd polski i Parlament Europejski do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujacych zasad podziału między państwa członkowskie UE środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Poinformował, że Sejm zamierza podjąć podobną uchwałę. Przewodniczący komisji rolnictwa proponował, by także parlament węgierski zastanowił się nad przyjęciem takiego dokumentu, bo „musimy wspólnie walczyć o finansowe wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
W opinii wiceprzewodniczącego parlamentu Węgier, politykom ze „starych” krajów UE zależy przede wszystkim na utrzymaniu obecnego poziomu dotacji dla rolnictwa i kształtują w ten sposób system dopłat, by osiągnąć swój cel, a „nowe” kraje UE nie są do tego przygotowane. „Dlatego musimy jasno i wyraźnie określać nasze oczekiwania” – powiedział I. Jakab. Dodał, że dla wspólnej Europy nie byłoby dobrze, gdyby kraje, które później przystąpiły do UE były niekonkurencyjne.
Według J. Chróścikowskiego, UE nie proponuje ani systemu płatności jednolitej (SPS), ani systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS), tylko zmiany kosmetyczne SAPS, co tylko skomplikuje procedurę dopłat i za dostosowanie administracji do tych zmian będą musiały zapłacić poszczególne kraje.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito