Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

53. posiedzenie Senatu – drugi dzień

20 grudnia 2017 r. zakończył się drugi dzień 53. posiedzenia Senatu.

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego senatora VIII kadencji Henryka Ciocha.

Izba podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa (inicjatywa grupy senatorów), w której w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa, a także przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. W uchwale podkreślono, że w latach 1918–22, w procesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej brało udział także harcerstwo polskie, tworzone od 1910 r. na wzór skautingu Roberta Baden-Powella. Do tradycji tej i powołanego 1–2 listopada 1918 r. Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie.

Przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, który wprowadza do regulaminu Izby zmiany, wynikające z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dotyczą one zasad obniżania uposażenia i diety oraz utraty prawa do diety senatorów, którzy naruszają swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Senatu. Senatorowie będą mogli być ukarani za takie naruszenie obniżeniem uposażenia lub diety o kwotę nieprzekraczającą połowy miesięcznego uposażenia lub diety nie dłużej niż przez 3 miesiące, a także utratą prawa do diety. Z zakresu Regulaminu Senatu zostanie też wyłączona kwestia odpowiedzialności senatorów w związku z obradami Zgromadzenia Narodowego.

Senatorowie rozpoczęli rozpatrywanie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (projekt poselski). Zapoznano się ze stanowiskiem komisji senackich, na pytania senatorów odpowiadał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, proporcjonalności wyborów do rad gmin czy obowiązku transmitowania sesji rad i sejmików. Zwiększona ma zostać transparentność procesu wyborczego, m.in. poprzez obowiązek transmitowania prac obwodowych komisji wyborczych czy zwiększenie roli mężów zaufania.

 

53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
53. posiedzenie Senatu –...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito