Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Polsko-gruzińskie porozumienie o współpracy parlamentarnej

W polskim parlamencie 18 grudnia 2017 r. marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski z przewodniczącym parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze zawarli Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym. Politycy oświadczyli, że to porozumienie wpłynie na pogłębienie współpracy między obu państwami.

"Podpisane porozumienie nie tylko będzie służyło pogłębieniu współpracy między Polską a Gruzją,  ale także stanowi zapowiedź  utworzenia zgromadzenia parlamentów Polski i Gruzji" – powiedział marszałek M. Kuchciński po podpisaniu porozumienia.

Marszałek podkreślił, że "kierujemy się zasadą: równi z równymi, wolni z wolnymi". Według marszałka Sejmu, współpraca gospodarcza, społeczna, polityczna, współpraca w każdym obszarze naszej aktywności, powinna charakteryzować się i obejmować wszystkie państwa kontynentu europejskiego bez względu na ich wielkość.

Również marszałek Senatu ocenił, że podpisane porozumienie, będzie "kolejnym krokiem, kolejnym impulsem dla wzmocnienia naszych relacji". Przypomniał, że Gruzja jest dla Polski partnerem strategicznym. „To strategiczne partnerstwo przypieczętowaliśmy dzisiaj naszym porozumieniem” – dodał S. Karczewski. Jego zdaniem, porozumienie zaowocuje jeszcze większą liczbą spotkań nie tylko w ramach bardzo dobrze działających grup parlamentarnych, ale także prezydiów i komisji obu parlamentów. Wyraził przekonanie, że będzie to kolejny krok na drodze utworzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji

Przewodniczący parlamentu Gruzji podkreślił, że  między Polską  a Gruzją są wzorowe relacje polityczne, oparte na solidnych podstawach historycznych. Cieszymy się z podpisania porozumienia, które pomoże jeszcze zacieśnić nasze stosunki parlamentarne. „Jesteśmy ponadto bardzo zainteresowani tym, aby powstało Polsko-Gruzińskie Zgromadzenie Parlamentarne. Dla nas relacje z Polską są niezwykle ważne” - powiedział IrakliKobachidze.  

Porozumienie przewiduje m.in., że strony będą prowadziły dialog w sprawie zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, będą wzajemnie wspierały swoją suwerenność i integralność terytorialną. Strony zobowiązują się do: promowania idei porozumienia wśród organów izb w sprawie regularnych spotkań dwustronnych, wspólnych działań w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, regularnych spotkań między grupami parlamentarnymi, komisjami parlamentarnymi, do rozwijania wymiany kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej dla pracowników parlamentów. Strony będą się wzajemnie informowaćo przyjętych ustawach dotyczących spraw zagranicznych. Porozumienie zostało zawarte bezterminowo.

Po podpisaniu porozumienia marszałkowie Kuchciński i Karczewski oraz przewodniczący Kobachidze obejrzeli wystawę fotogramów związanych z 25. rocznicą wznowienia polsko-gruzińskich stosunków dyplomatycznych.

 

Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
Podpisanie Porozumienia o...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito