Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”

„Tu, w parlamencie, kształtując prawo, pracujemy dla następnych pokoleń (…) Musimy zadbać, aby wszystkie dzieci miały dobrych nauczycieli, rzetelną szkołę. Dbając o edukację, dbamy o młodzież, o rozwój talentów, o naszych następców” – mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając w Senacie 12 grudnia 2017 r. konferencję „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”, zorganizowaną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

„Patriotyzm zaczyna się od miłości bliźniego i zobowiązania wobec naszych poprzedników. To są te najgłębsze i pierwotne źródła patriotyzmu” – przekonywał przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr. Jak mówił, wychowanie do patriotyzmu jest zadaniem przede wszystkim rodziny. To ona przekazuje przywiązanie do tradycji, kultury i wiary przodków. W działaniach tych wspierana jest przez szkołę i Kościół. Zdaniem senatora Kazimierza Wiatra w dzisiejszych czasach w wychowaniu do patriotyzmu potrzebna jest synteza tradycyjnych wartości z nowoczesną techniką.

„Ogniwem łączącym każdą wspólnotę są wartości. Nie zbudujemy szkoły bez wartości i ich urzeczywistniania” – mówiła prof. Krystyna Chałas, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. Jej zdaniem podstawą budowania szkoły jako wspólnoty jest edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. „Wychowanie bez wartości jest jak pusty dzwon – rozkołysany nie wydaje dźwięku” – mówiła i zachęcała: „uczmy się wiedzy o wartościach i uczmy młodzież o wartościach”. Zaproponowała, aby szkoły w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przygotowały m.in.: 100 biografii nauczycieli – autorytetów pedagogicznych, mających osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne, 100 biografii uczniów – wzorów osobowych godnych naśladowania, 100 indywidualnych programów kształcenia uczniów, 100 projektów badawczych uczniów, 100 programów edukacji aksjologicznych i wychowania ku wartościom, 100 działań i wydarzeń pogłębiających patriotyzm uczniów.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonym Rokiem dla Niepodległej, zaplanowano m.in. zorganizowanie przez szkoły wystawy „W pamięci zapisane”, przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Poezja dla Niepodległej”, konkursu na powieść lub opowiadanie o ludziach zasłużonych dla odzyskania niepodległości przez Polskę „Zapamiętane, nie zapisane”, opracowanie interaktywnej gry „Wolność – godność – niepodległość”, przygotowanie dla uczniów szkół polskich za granicą aplikacji mobilnej w językach: polskim, ukraińskim, litewskim i angielskim popularyzującej wybitnych Polaków z Kresów wschodnich. Niektóre działania resort edukacji będzie realizował wspólnie z resortem kultury w ramach rządowego programu NIEPODLEGŁA na lata 2017–21.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektami historyczno-kulturowymi i społecznymi zrealizowanymi przez szkoły zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi („Znaki wiary i pamięci”, „Gmina Korycin i jej mieszkańcy w pożółkłych fotografiach” czy „Skarby naszego regionu”), Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach („Tę historię warto zachować – wspomnienia mieszkańców gminy Będzino”) i ks. Zbigniewa Krasa w Lipnicy Murowanej (ustalenie autorstwa pieśni „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”).

Program konferencji
Materiały:
dr Irena Koszyk
prof. Krystyna Chałas
dr Iwona Błaszczak
ks. dr Adam Maj
dr Ewa Staropiętka-Kuna
Leszek Lenarcik

zapis video cz.1
zapis video cz.2

 

Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
Konferencja pt. „Szkoła...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito