Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja „Ignacy Jan Paderewski: działacz społeczno-polityczny i filantrop”

11 grudnia 2017 r w Belwederze, pod honorowym patronatem wicemarszałek Senatu Marii Koc i przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janiny Sagatowskiej, odbyła się konferencja „Ignacy Jan Paderewski: działacz społeczno-polityczny i filantrop”, zorganizowana przez Polsko-Ukraińską Fundację im. Jana Ignacego Paderewskiego i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego.

„Paderewski był nie tylko światowej sławy artystą i politykiem światowej miary, jednym z ojców niepodległej Polski, ale także społecznikiem i filantropem. Znaczną część majątku przekazał bowiem na szkoły, przytułki, pomoc dla żołnierzy, na różne cele społeczne” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając spotkanie. Przypomniała, że obecna konferencja jest jedną z trzech poświęconych różnym aspektom życia Ignacego J. Paderewskiego. W 2016 r. zaprezentowano jego osiągnięcia artystyczne, a w 2018 r., w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pokazany zostanie jako współtwórca odrodzonej Polski, pierwszy premier II Rzeczypospolitej.

„Paderewski realizował etos dobroczynności, tak jak etos pracy, we wzorcowy sposób” – podkreśliła Xymena Pilch-Nowakowska, współautorka antologii „Ignacy Jan Paderewski – artysta, społecznik, polityk – w opiniach jemu współczesnych”. Jak zaznaczyła, już współcześni Paderewskiemu wskazywali na jego dobroć, wspaniałomyślność i hojność. Jego przyjaciel Henryk Opieński twierdził, że pomaganie innym sprawiało pianiście największą radość. Bolesław Prus zanotował w swoich „Kronikach”, że Paderewski jest pełen współczucia i szlachetności. Dochody z koncertów przeznaczał dla podopiecznych Domu św. Kazimierza w Paryżu czy weteranów powstania styczniowego. Wspomagał m.in. ofiary głodu w Galicji i polskie dzieci we Wrześni. Ufundował lub wspierał budowę wielu pomników – Grunwaldzkiego w Krakowie, Tadeusza Kościuszki w Chicago, Adama Mickiewicza we Lwowie – a także kościoła św. Elżbiety we Lwowie czy szpitala dziecięcego w Warszawie. Sfinansował obozy dla polskich ochotników ze Stanów Zjednoczonych do tworzącej się polskiej armii we Francji. Był jednym ze współzałożycieli Komitetu Pomocy Polakom w Paryżu, a wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Jan Popis przypomniał pierwszy koncert Paderewskiego w Warszawie 15 stycznia 1899 r., po 13 latach od jego wyjazdu z kraju. Odbył się on w Sali Aleksandryjskiej warszawskiego ratusza, dawnego pałacu Jabłonowskich. Dochód z tego koncertu i dwóch następnych w wysokości 13600 rubli artysta przekazał najbardziej potrzebującym, m.in. Towarzystwu Ociemniałych, ubogim literatom, uczniom szkół średnich i studentom.

Prof. Marian Marek Drozdowski, autor biografii Ignacego J. Paderewskiego, mówił o relacjach Ignacego J. Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego. Jak podkreślił, obydwaj byli ludźmi polskich Kresów, mieli też podobne przeżycia związane z powstaniem styczniowym. Łączyła ich sprawa Polska, choć różnili się poglądami; Paderewski był związany z obozem narodowo-demokratycznym. Prof. Marian Marek Drozdowski przypomniał, że państwa Ententy uznawały za tymczasowy rząd Polski Komitet Narodowy Polski Romana Dmowskiego, a nie rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Zdaniem prof. Mariana Marka Drozdowskiego historyczna rola Paderewskiego polega na tym, że dzięki niemu doszło do wymiany korespondencji między Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim, a następnie do ich współpracy. W styczniu 1919 r. Ignacy Jan Paderewski utworzył rząd, który został uznany przez zachodnie mocarstwa. Rozpoczął się złoty okres współpracy Józefa Piłsudskiego z Ignacym J. Paderewskim zakończony jego dymisją w grudniu 1919 r.

Uczestnicy konferencji wysłuchali też koncertu „W hołdzie Paderewskiemu” w wykonaniu Europejskiej Akademii Młodych Wirtuozów; gościem specjalnym była wokalistka jazzowa Grażyna Auguścik. Oprócz utworów Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego młodzi artyści zaprezentowali menuet G-dur Ignacego Jana Paderewskiego.

Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
Konferencja „Ignacy Jan...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito