Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Zmarł Jerzy Kłoczowski, senator I kadencji

Senator Jerzy Kłoczowski

2 grudnia 2017 r. zmarł Jerzy Kłoczowski, senator I kadencji, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z byłego województwa lubelskiego.

Urodził się w 29 grudnia 1924 r. w Bogdanach. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. W 1948 r. ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1950 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 1967 r. – profesora nadzwyczajnego, a w 1974 r. – zwyczajnego. Był historykiem mediewistą, wybitnym specjalistą w dziedzinie historii Europy Środkowowschodniej. Interesował się historią kultury polskiej oraz historią chrześcijaństwa w Polsce. Był autorem i redaktorem kilkuset publikacji z zakresu historii. W 1950 r. został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był m.in. dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych (1968–74), kierował Katedrą Historii Średniowiecznej, Katedrą Historii Kultury Polskiej i Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. Wykładał także na uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Paris IV – Sorbonne, College de France, Merton College Oxford University, Institute for Advanced Study w Princeton, University of Madison-Winsconsin. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczącego Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000–04 przewodniczył Konwentowi Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, a następnie został jego honorowym przewodniczącym. W 1991 r. był inicjatorem powołania Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, którego przez wiele lat był dyrektorem.

Od 1956 r. był członkiem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, a od 1981 do 1991 r. – członkiem Rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Od 1981 r. kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”; po 13 grudnia 1981 r. współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1989–91 był sędzią Trybunału Stanu. Jeden z inicjatorów utworzenia organizacji kombatanckiej Armii Krajowej, w latach 1989–90 był pierwszym prezesem Światowego Związku AK w Okręgu Lubelskim.

Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito