Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Zakończył się senacki nabór ofert na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią

Zakończył się senacki nabór ofert na realizację zadań publicznych związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. Ogłoszony przez szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego nabór ruszył 16 października 2017 r. Po raz pierwszy był on wyłącznie elektroniczny, a mianowicie oferty były składane za pośrednictwem specjalnego generatora.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią.

Oferty mogły składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.

Nieprzekraczalny termin składania upłynął :

dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) – 6 listopada br.,

dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – 20 listopada br.,

dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) –  27 listopada 2017 r.,

dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – 30 listopada 2017 r. 

Zadania mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito