Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Przewodniczący parlamentów V4 za wzmocnieniem współpracy parlamentarnej w zakresie polityki unijnej

Przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji, Polski oraz Węgier 1 grudnia 2017 r. w trakcie nieformalnego spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie zastanawiali się jak wzmocnić reprezentację parlamentów narodowych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski przekazał stanowisko w imieniu własnym oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. „Jesteśmy pełni uznania dla inicjatyw grupy Wyszehradzkiej. Zwiększamy swoją reprezentację parlamentarną w Brukseli o jedną osobę. Jesteśmy za stworzeniem systemu szybkiego reagowania” – mówił . Podkreślił, że w ten sposób dążymy do poprawy jakości naszej pracy i budowania marki Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. „Marki, która jest coraz lepiej odbierana w Europie” - dodał. Zdaniem marszałka, te wszystkie działania  powinny znaleźć odzwierciedlenie we frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marszałek Karczewski podkreślił, że grupa V4 pokazała swoją siłę w trakcie kryzysu migracyjnego. Dzięki niezłomnemu wspólnemu stanowisku głos grupy został usłyszany.

Przewodniczący zgodzili się, że Unia Europejska stoi przed koniecznością weryfikacji swoich mechanizmów. W ich opinii nowa, traktatowa instytucjonalizacja umocni rolę parlamentów we współpracy wspólnotowej. Poruszone zostały także kwestie możliwości rozszerzenia Unii Europejskiej.

Gospodarz spotkania László Kövér, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier podziękował za dotychczasową działalność  grupy.  Mówił o zacieśnieniu współpracy w zakresie kontroli działań Unii Europejskiej na szczeblu parlamentarnym. Zaznaczył, że należy być otwartym na rozszerzenie grupy o kraje o podobnych dążeniach , jak np. Chorwacja. W jego opinii istotne jest także tempo podejmowania decyzji i szybkość reagowania na bieżące wydarzenia.  „Ważny jest szybki przepływ informacji miedzy urzędami UE i parlamentami już na szczeblu urzędniczym” -powiedział. Przewodniczący parlamentu Węgier  poddał pod dyskusję wątpliwość, czy w umacnianiu roli parlamentów wystarczające są obecne traktaty.

László Kövér poinformował, że węgierska telewizja regularnie nadaje wiadomości dotyczące koncepcji i realizacji założeń związanych  z działaniami grupy pod węgierskim przewodnictwem.  Dodał, że Węgry chcą rozszerzyć działania w zakresie ochrony środowiska. Podkreślił także, że współpraca gospodarczo-handlowa  zwiększa znaczenie państw grupy, a wymiar V4 należy rozszerzać. „Owocne w tym zakresie będą spotkania na szczeblu parlamentarnym komisji polityki zagranicznej i obrony narodowej” - mówił.

Milan Štěch powiedział, że czeski Senat jest za tym, aby procesy legislacyjne dotyczące  Unii były wzmocnione na szczeblu parlamentarnym. Wyraził przekonanie, że jeżeli w jakichś kwestach nie można znaleźć wspólnego stanowiska, to powinno się te problemy rozwiązać we własnym zakresie. Dodał, że dyskusja w kraju pomaga także dojść do konsensusu w wymiarze międzynarodowym.

Andrej Danko, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej, podkreślił, że w ostatnim czasie spotkał się z wszystkimi obecnymi na szczycie przewodniczącymi. Jego zadaniem współpraca w ramach V4 to solidna marka, licząca się na arenie międzynarodowej.

Radek Vondráček,  nowo wybrany przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, zgodził się z marszałkiem Karczewskim, że grupa Wyszehradzka stanowi coraz mocniejszą markę. Zapewnił, że w zakresie działania  grupy V4 zamierza kontynuować prace swojego poprzednika. Mimo, że jest on teraz w opozycji, to zapewnił, że w pracach w V4 będzie współpracować. Przewodniczący poruszył też kwestie wejścia Czech do strefy euro oraz imigrantów. W czasie spotkania doszło także do rozmowy bilateralnej pomiędzy marszałkiem Stanisławem Karczewskim, a przewodniczącym Radkiem Vondráčkiem, w czasie której omówiono dalsze etapy polsko-czeskiej współpracy międzyparlamentarnej.

W spotkaniu V4 uczestniczyli Milan Štěch i Radek Vondráček - przewodniczący Senatu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej oraz Andrej Danko - przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Obecnie Węgry przewodniczą  grupie.

Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
Nieformalne spotkanie...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito