Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Zmiana kalendarium naboru ofert na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią

Szef Kancelarii Senatu
ogłasza zmianę kalendarium naboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku, w ten sposób, że:

Nieprzekraczalny termin składania ofert:

  • dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) – upływa w dniu 6 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – upływa w dniu 27 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

SZEF KANCELARII SENATU

Jakub KOWALSKI

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito