Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie Bielan-Masum: Będziemy działać na rzecz wzmocnienia współpracy polsko-irackiej

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan spotkał się 7 listopada 2017 r. w Senacie z prezydentem Iraku Fuadem Masumem, przebywającym z dwudniową wizytą w Polsce. W trakcie spotkania odwołano się do tradycyjnie bardzo dobrych stosunków bilateralnych z lat 70. i wyrażono nadzieję, że ten potencjał przyjaźni, dobrej woli i życzliwości zostanie obecnie wykorzystany z pożytkiem dla obu stron.   

Obecny na spotkaniu był ambasador Iraku w Polsce Asaad Sultan Hachem Abogulal.

Wicemarszałek Bielan pogratulował prezydentowi Iraku zakończonej sukcesem walki z Państwem Islamskim, podkreślając, że pozbawienie go terytorium nie oznacza jednak końca walki z terroryzmem. Przypomniał, że Polska politycznie i militarnie wspiera działania koalicji NATO w tym zakresie. Podziękował również za wsparcie Iraku dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.  Wskazał, że pora teraz otworzyć kolejny rozdział w stosunkach między oboma krajami.  „Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej pomocy w odbudowie Iraku”- zadeklarował. Wskazał przy tym na pomoc w dziedzinie gospodarki, bezpieczeństwa, a także na wsparcie humanitarne. „Polska ma bardzo dużo doświadczeń w przechodzeniu z jednego systemu  gospodarczego w inny” – powiedział Adam Bielan. Przywołał sukcesy polskiej transformacji gospodarczej  m.in. w dziedzinie rolnictwa, z jego  supernowoczesnym przetwórstwem.  „Ważne jest, aby te dobre relacje polityczne przenieść na poziom biznesowy, albowiem nic tak nie łączy państw i narodów jak handel i wymiana doświadczeń” – powiedział.   

Prezydent Iraku Fuad Masum podziękował Polsce, parlamentowi, Senatowi i narodowi polskiemu za bezpośrednią pomoc w walce z Daesz, a także za wsparcie za pośrednictwem UE i NATO. Podsumowując wizytę w Polsce, a senackie spotkanie było jej ostatnim punktem, iracki prezydent powiedział, iż pokazała ona, że po obu stronach jest duży potencjał do rozwoju współpracy w wielu dziedzinach i że w zasadzie nie ma rozbieżności, które by  ten rozwój uniemożliwiały. Wyraził nadzieję, że w marcu przyszłego roku w Warszawie zbierze się  polsko-iracka komisja mieszana, która uzgodni wszelkie wspólne plany i przedsięwzięcia. Jego zdaniem, niebagatelnym problemem Iraku jest to, iż zbyt długo opierał się na jednym źródle dochodu, a teraz nadszedł czas na postawienie na źródła alternatywne. Według niego, jednym z nich może być rolnictwo, a Polska ma w tej dziedzinie osiągnięcia, z których warto skorzystać.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania była współpraca parlamentarna, którą oceniono jako dobrze rozwijającą się dzięki działalności Iracko-Polskiej Grupy Przyjaźni, a także niedawno powołanej Polsko-Irackiej Grupy Parlamentarnej. Iracki prezydent zapowiedział prace nad utworzeniem Rady Federacji, która byłaby w jego kraju odpowiednikiem Senatu. „Nie mieliśmy podczas okupacji czasu, aby dyskutować nad drugą izbą parlamentarną. Czujemy jednak brak takiej instytucji” – powiedział  Fuad Masum. Ze swej strony wicemarszałek Senatu poinformował, że Senat został utworzony w 1989 r. i zasugerował, że strona iracka mogłaby z doświadczeń związanych z jego powołaniem skorzystać. Podczas rozmowy przypomniano również, że w obu krajach Senat był początkowo radą królewską, której członkowie byli mianowani przez monarchę.     

Fuad Masum, 1938, jest z pochodzenie Kurdem z miasta Koya w prowincji Irbil. Jego pradziadek, dziadek i ojciec byli wybitnymi sunnickimi duchownymi. Po ukończeniu państwowej szkoły podstawowej wstąpił do seminarium duchownego  prowadzonego przez swego ojca. W wieku 18 lat wyjechał do Kairu, gdzie studiował prawo i prawoznawstwo zakończone licencjatem w 1962 r. W 1968 r. ukończył filozofię, a  w 1975 r. uzyskał tytuł doktora nauk filozoficznych na Uniwersytecie w Kairze. Od początku swojej kariery partyjnej aktywny uczestnik kurdyjskiej sceny politycznej. Był członkiem Demokratycznej Partii Kurdystanu, a także  współzałożycielem, a następnie  członkiem Biura Politycznego Patriotycznej Unii Kurdystanu. W 1992 r. został premierem rządu irackiego Kurdystanu. W 2005 r. wybrany  na posła irackiego parlamentu (Rady Reprezentantów).W latach 2005-10 był przewodniczącym klubu kurdyjskich partii w irackim parlamencie, a w 2010 - przewodniczącym parlamentu. W 2014   parlament wybrał go na stanowisko prezydenta Iraku. Jest drugim niearabskim prezydentem Iraku (według nieoficjalnego podziału władz po 2005 r. Kurd obejmuje urząd prezydenta Iraku).

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito