Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Delegacja Senatu z wizytą w Pakistanie

O współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i kulturalnej rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski  w Islamabadzie z prezydentem tego państwa Mamnoonem Hussainem oraz z premierem Shahidem Haqan Abbasim.

Delegacja Senatu przebywała w dniach 5-7 listopada 2017 r. w Pakistanie z oficjalną wizytą. Marszałkowi w podróży towarzyszyły senator Bogusława Orzechowska i senator Jadwiga Rotnicka.

Senacka delegacja spotkała się ponadto z  przewodniczącymi: Zgromadzenia Narodowego - Sardarazem Avazem Sadigiem i  Senatu – Razą Rabbanim

Rozmowy z prezydentem oraz premierem Pakistanu dotyczyły rozwoju współpracy pomiędzy Polską a Pakistanem. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Polska ma potencjał, który mógłby być wykorzystany w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Pakistanu, a także dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które można wykorzystać np. w sektorze energetycznym, czy rolnictwie.

Marszałek Karczewski, podczas rozmów z pakistańskimi politykami wskazywał na bliskie związki Polski z Pakistanem, które datują się od pierwszych lat budowy pakistańskiej państwowości. Podkreślił znaczący wkład polskich lotników zarówno w powstanie i rozwój pakistańskiego lotnictwa wojskowego. Przypomniał postać generała Władysława Turowicza, który był współtwórcą Pakistan Air Force oraz instytutu  Space & Upper Atmosphere Research Committee.

Stanisław Karczewski zwracał także szczególną uwagę na potrzebę podtrzymania regularnych kontaktów między parlamentami Polski i Pakistanu oraz wzmocnienie współpracy gospodarczej i handlowej. „Różnice jakie występują pomiędzy Polską a Pakistanem - czy to geograficzne, czy to kulturowe, czy też społeczne - wskazują na to, że nasze kraje bardzo się  różnią. Widzę jednak wiele płaszczyzn, które mogą nas zbliżyć” – powiedział Stanisław Karczewski w czasie rozmowy z premierem Pakistanu. W tym kontekście marszałek Senatu zaakcentował otwarcie rządu Beaty Szydło i polskich przedsiębiorstw na realizację planowanych przez Pakistan projektów w sektorze obronnym, energetycznym i bezpieczeństwa.

Współpraca międzyparlamentarna, a także gospodarcza i handlowa zdominowały rozmowy z przewodniczącym pakistańskiego Senatu Razą Rabbanim, przedstawicielami pakistańskiego Senatu, a także przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Pakistanu Sardarazem Ayaz Sadiqiem. Polska delegacja wzięła także udział w posiedzeniu tamtejszej izby wyższej. 

Zarówno prezydent i premier Pakistanu, jak i przewodniczący obu izb parlamentu zgodzili się, że obecne ożywienie kontaktów parlamentarnych będzie sprzyjało  wzmocnieniu bezpośrednich kontaktów gospodarczych, handlowych , politycznych i społecznych w tym w sferze kultury i edukacji, szkolnictwa wyższego i turystyki.

Marszałek Senatu wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji złożył wieniec przed  Monument Wall - miejscem, które poświęcone jest pakistańskiej drodze do uzyskania niepodległości. 

W pierwszym dniu wizyty senatorowie wzięli udział we mszy św. odprawionej w Nuncjaturze Watykanu w Islamabadzie, a także zapoznali się z ekspozycjami w Pak Museum i Lok Virsa, które poświęcone są historii i kulturze Pakistanu.

W kolejnym dniu wizyty w Islamabadzie delgacja spotkała się z Korpusem Dyplomatycznym urzędującym w Pakistanie, a tematem przewodnim spotkania była zbliżająca się 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzeniu temu towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej polskim pilotom, a szczególnie gen. Władysławowi Turowiczowi - założycielowi pakistańskich sił powietrznych.

Na zakończenie wizyty w Islamabadzie senatorowie spotkali się z przedstawicielami pakistańskiej opozycji. Lider opozycyjnej partii PPP Aitzaz Ahsan przybliżył członkom delegacji obecną sytuację społeczno-polityczno-gospodarczą Pakistanu. Marszałek Karczewski raz jeszcze zadeklarował gotowość Polski do rozszerzenia współpracy zwłaszcza międzyparlamentarnej.

 

Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
Delegacja Senatu z wizytą w...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito