Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ze specjalnym sprawozdawcą ONZ

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 25 października 2017 r. spotkała się ze specjalnym sprawozdawcą Narodów Zjednoczonych ds. niezależności sędziów i prawników Diego Garcia-Sayánem. Tematem spotkania były kwestie niezależności sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Diego Garcia-Sayán poinformował, że mandat specjalnego sprawozdawcy został utworzony w 1994 r. Otrzymuje on sygnały i skargi dotyczące funkcjonowania sądownictwa na całym świecie. Następnie nawiązuje dialog z władzami danego państwa i udaje się tam z wizytą – warunkiem jest otrzymanie zaproszenia od   rządu. Chodzi o sprawdzenie i zweryfikowanie informacji na miejscu. „Otrzymałem takie zaproszenie z Polski. Jednocześnie doszły do mnie sygnały z wiele różnych źródeł, że niezależność sędziów i innych zawodów prawniczych jest zagrożona” – powiedział  specjalny sprawozdawca Narodów Zjednoczonych. „Chciałbym podjąć konstruktywny dialog, zanalizować sytuację, aby zrozumieć, co się dzieje. Państwa wypowiedzi będą dla mnie niesłychanie ważne. Moje pytanie brzmi: Dlaczego proces stanowienia nowych ustaw dotyczących  sądownictwa - o systemie sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - nie był bardziej otwarty i przejrzysty? Ja nie kwestionuję konieczności podjęcia reform i ich zasadności. Zastanawia mnie, dlaczego środowiska sędziowskie i prokuratorskie nie mogły w tym procesie uczestniczyć.  Stąd pytanie  o metodologię: Dlaczego tak szybko?” – zapytał  Diego Garcia-Sayán.

W odpowiedzi przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robert Mamątow przypomniał, że dwie z omawianych ustaw zostały zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i nie zostały podpisane, do czego prezydent ma konstytucyjne prawo. „Reforma sądownictwa jest niezbędna i  wszyscy się co do tego zgadzają – i rządzący i opozycja. Różne są natomiast opinie odnośnie sposobu dojścia do tej reformy, odnośnie tego, jak ją przeprowadzić. Do biur senatorskich najwięcej interesantów przychodzi ze skargami na wymiar sprawiedliwości. Ten trend potwierdzają sondaże” – powiedział. Zapewnił on specjalnego sprawozdawcę NZ, że wprowadzane przez Polskę reformy w wymiarze sprawiedliwości są zgodne z Konstytucją.  

Senator Rafał Ambrozik, członek Krajowej Rady Sądownictwa, powiedział, że nowe ustawy są przedmiotem szerokich konsultacji społecznych i że nie ma powodu do niepokoju dla organizacji międzynarodowych. Zwrócił uwagę, że poziom zaufania społeczeństwa do sądów jest bardzo niski, że zbyt często zdarzają się rażące wyroki o skandalicznym wydźwięku społecznym oraz że korporacje prawnicze bronią swoich członków do tego stopnia, iż ma to negatywny wpływ na przestrzeganie prawa w Polsce. Zwrócił uwagę, że wprowadzane reformy regulują kwestie administracyjne, a nie orzecznicze (z wyjątkiem systemu losowania sędziów), co jest niezwykle istotne w procesie naprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.   

Senator Jan Rulewski mówił o pokojowych demonstracjach ulicznych przeciwko szybkim zmianom w sądownictwie. W jego opinii ustawa o powszechnym  systemie sądownictwa umożliwia szybkie zmiany kadrowe bez możliwości odwołania się.  Wskazywał, że istotnie prezydent prowadzi negocjacje na temat  zawetowanych przez siebie ustaw, ale, jego zdaniem,  nikt nie zna ich treści. „Czy mamy do czynienia z dialogiem? Środowisko sędziowskie jest całkowicie izolowane  z tych rozmów” – powiedział.

Podsumowując spotkanie, Diego Garcia-Sayán stwierdził, że w wielu krajach pojawiają się zarzuty wobec sądownictwa, a Polska nie jest tu wyjątkiem. Jego pogląd jest następujący: wielkie reformy powinny być poprzedzone wielkim dialogiem, a środki je wprowadzające powinny być spójne z ich celem. Uważa on, że włączone do dialogu powinny być takie czołowe instytucje, jak Trybunał Konstytucyjny, Sad Najwyższy czy Rzecznik Praw Obywatelskich, a wtedy reformy będą nie na jedną kadencję, lecz na całe lata.     

retransmisja posiedzenia

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito