Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

V sesja kongresu Ruchu „Europa Christi”

„Konferencja ta jest niezwykle ważna, Europa bowiem znajduje się na zakręcie, nie tylko instytucjonalnym. Brexit i wybory w niektórych krajach inne od tych, które miały miejsce w poprzednich latach, to dowód na potrzebę zmian (…) Konieczny jest powrót do chrześcijańskich korzeni, do wartości, które przyświecały założycielom Unii Europejskiej” – mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając V sesję międzynarodowego kongresu Ruchu „Europa Christi”: „Polonia antemurale christianitatis”, która z inicjatywy wicemarszałka Michała Seweryńskiego odbyła się 23 października 2017 r. w Senacie. Marszałek przypomniał, że przez wieki chrześcijaństwo było motorem rozwoju Europy. „Dlaczego w tej chwili jest zwalczane?” – pytał. „Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem, katolikiem, Polakiem, Europejczykiem” – podkreślił. Dodał, że powrót Europy do korzeni oznacza także powrót do tradycyjnej koncepcji rodziny.

W liście skierowanym do uczestników kongresu premier Beata Szydło podkreśliła, że odcięcie się Europy od chrześcijańskich korzeni prowadzi do kryzysu kulturowego i politycznego. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że kongres pomoże w mobilizacji milczącej dotychczas większości do „urządzenia domu po swojemu” i odrodzenia chrześcijańskiej Europy.

Zdaniem inicjatora Ruchu „Europa Christi” ks. Ireneusza Skubisia Europa powinna zachować pamięć swojej tożsamości. Powinna mieć świadomość, że jej korzenie tkwią w Ewangelii. Jak stwierdził, obecnie toczy się wojna z krzyżem, głównym znakiem chrześcijaństwa. „Chcemy być karetką pogotowia jadącą do Europy chorej na utratę tożsamości chrześcijańskiej” – podkreślił ks. Ireneusz Skubiś. Dodał, że chodzi o odzyskanie godności i powrót elit chrześcijańskich do Europy.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah zwrócił uwagę, że Zachód, udzielając pomocy ekonomicznej krajom afrykańskim, narzuca jednocześnie ideologię gender i swoje podejście do kwestii małżeństwa i rodziny, sprzeczne z tamtejszą tradycją. W jego ocenie stanowi to nową formę kolonializmu – kolonializmu ideologicznego. Przypomniał, że w Afryce małżeństwo stanowi ośrodek życia społecznego – to także związek między rodzinami, w obrębie klanów. Jak mówił, tradycja wciąż pozostaje tam zgodna z wolą Boga. „Zachód chciałby narzucić Afryce i Azji nowe zasady etyczne i moralne. Afryka i Azja to nowe kolonie Zachodu, który chce budować tam świat oparty na konsumpcji i nowych technologiach” – mówił kard. Robert Sarah. Dodał, że Zachód przeżywa kryzys ideologiczny, organizuje rebelię przeciwko Boga, żyje tak, jakby Boga nie było. Jego zdaniem państwa Europy Zachodniej popełniają pomyłkę, starając się narzucać innym kulturom swoje podejście, w tym również uznanie małżeństw homoseksualnych, które z perspektywy afrykańskiej są aberracją życia społecznego, a szczególnie rodzinnego. Podkreślił, że to manipulacja i działanie antydemokratyczne. „Afryka nie może dać sobie narzucić czegoś, co jest sprzeczne z jej tradycją” – zaznaczył.

Ks. Ivica Žižić, wykładowca Papieskiego Ateneum w Rzymie mówił o tradycji i znaczeniu niedzieli w kulturze europejskiej i chrześcijaństwie. „W świętowaniu niedzieli wspólnota religijna i społeczna odnajduje swój początek i tożsamość, odnawia swoje relacje. Niedziela odzwierciedla naszą wizję człowieka, świata i czasu” – zaznaczył. „W krajach Europy Zachodniej liturgia odprawiana jest w galeriach handlowych (…) Eucharystię zastąpiły nowe formy profanum – rozrywka, sport, podróże – traktowane jak sacrum” – mówił ks. Ivica Žižić. Podkreślił, że w Chorwacji problem pracy w niedziele jest coraz wyraźniej odczuwany. Z badań wynika, że u osób, które pracują w 1 niedzielę w miesiącu, wzrastają problemy zdrowotne. „Obrona niedzieli to obrona praw człowieka” – przekonywał.

„W dzisiejszym świecie, pełnym chaosu i niebezpieczeństw, polska wieś jest ostoją normalności i ładu. Europa, która odchodzi od prostych prawd, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek tego, co zwykłe i prawdziwe: pracowitości i rzetelności, szacunku do rodziny, życia w zgodzie z naturą, kultywowania tradycji, odwagi dla obrony swojej tożsamości. Brońmy tych wartości i nie dajmy ich sobie odebrać w imię źle pojętej nowoczesności” – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Podkreślił, że podtrzymanie i przekazanie naszego dziedzictwa jest ważnym zadaniem w kontekście procesu modernizacji wsi. Poinformował, że do końca 2017 r. resort rolnictwa przedstawi „Pakt dla obszarów wiejskich”, którego celem jest wzmocnienie społecznej, gospodarczej i środowiskowej funkcji wsi. Ma być on efektem porozumienia społecznego i politycznego. Pakt oparto na 4 filarach: opłacalności produkcji rolnej, działaniach związanych z jakością życia na wsi, rozwoju pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowie aktywnego społeczeństwa, zmianach instytucjonalnych i organizacyjnych w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk przypomniał, że zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo – jako związek kobiety i mężczyzny – oraz rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Jak mówił, to niezwykle istotne, że tego rodzaju indywidualistyczny zapis jest w polskiej konstytucji. Fundamentem naszej zbiorowości jest rodzina, później wspólnota i naród – na tyle silny, na ile silna jest rodzina – a dopiero później na samym końcu, służebne wspólnocie i narodowi, państwo. „Polityka rodzinna powinna być adekwatna do danego kraju, długofalowa i ponad podziałami (…) Nie da się jej prowadzić bez uwzględnienia wartości chrześcijańskich” – przekonywał. Dodał, że z punktu widzenia polityki społecznej pełna rodzina, małżeństwo, z licznym potomstwem, najbardziej opłaca się nam jako wspólnocie. „To inwestycja o największej stopie zwrotu” – zaznaczył. Poinformował, że wydatki na politykę prorodzinną wzrosły z 1,3% PKB w 2011 r. do 3,11% w 2017 r. Na wsparcie finansowe rodzin w2017 r. przeznaczono 36,6 mld zł, w tym na program „Rodzina 500 +” – 24 mld zł. W sierpniu 2017 r. zanotowano też rekordowo niskie bezrobocie wynoszące 7%, a badania wskazują, że spadek stopy bezrobocia powoduje wzrost współczynnika dzietności. „Polacy wciąż chcą mieć dzieci, jednak ze względu na trudną sytuację na rynku pracy wiele osób nie realizuje marzeń o powiększeniu rodziny. Zrobimy wszystko, żeby Polakom te bariery usunąć” – zapewnił wiceminister rodziny.

Minister środowiska Jan Szyszko przekonywał, że Polacy są wzorem, jeśli chodzi o wypełnienie biblijnego nakazu: „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Podkreślił, że w Polsce dzięki zrównoważonej gospodarce zostaje zachowana pełna bioróżnorodność, co jest unikatowe w skali światowej. Jak zaznaczył, w Europie Zachodniej nie ma już ani żurawia, ani orła bielika, ani bociana czarnego, a w naszym kraju ptaki te występują. Dodał, że polskie dziedzictwo kulturowe, którego źródłem jest Kościół katolicki, zaowocowało polskim modelem łowiectwa i polską myślą ochrony przyrody.

Międzynarodowy kongres Ruchu „Europa Christi” odbywał się 19–23 października 2017 r. w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Jego celem jest uświadomienie, że Europa to wielkie dziedzictwo chrześcijańskie, a tożsamość kontynentu została zbudowana na filozofii greckiej, prawie rzymskim i Ewangelii.

 zapis video

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito